Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Firma KRIWAN pro automatizaci budov

číslo 11/2003

Firma KRIWAN pro automatizaci budov

Firma KRIWAN-Industrie-Elektronik GmbH, Forchtenberg, se za 35 let od svého založení vypracovala se svými nyní více než 150 zaměstnanci mezi středně velké německé elektrotechnické firmy. Celosvětově je uznávána jako výrobce tepelných ochran motorů a kompresorů. Dalšími obory činnosti jsou výroba regulátorů a regulačních systémů pro skleníky, regulátory chlazení a kompletní regulace chladicích okruhů a mnoha dalších výrobků, z nichž některé se uplatňují v oboru technických zařízení budov (TZB). Veškeré výrobky jsou vyvíjeny s cílem zaručit uživateli maximální, avšak odůvodněnou provozní spolehlivost za přijatelnou cenu ve střední až vyšší cenové hladině. Tomuto záměru slouží i velice dobře vybavená, a na mateřské firmě nezávislá zkušebna – KRIWAN Testzentrum –, která kromě zkoušení vlastních výrobků vykonává na smluvním základě zkoušky cizích výrobků zaměřené zejména na sledování provozní spolehlivosti v nejrůznějších simulovaných provozních stavech.

Pro automatizaci budov se používá mnoho výrobků firmy KRIWAN, zejména čidel. Jsou zde uvedeny pouze heslovitě, jejich podrobné katalogové listy v němčině, angličtině a francouzštině naleznou zájemci na webových stránkách www.kriwan.com ve skupině výrobků označené jako Gebäudetechnik/Building automation.

Obr. 1.

Sledování proudění vzduchu v klimatizačních kanálech, digestořích, laminárních boxech a čistých prostorech

Tyto sondy a sledovače pracují na kalorimetrickém principu. Sondy INT 510 a sledovače proudění vzduchu v klimatizačních kanálech INT 511 jsou určeny pro rychlosti vzduchu 0,2 až 1 m/s nebo 0,2 až 10 m/s s teplotou sledovaného média –5 až +60 °C. Sledovače proudění vzduchu INT 511 mají nastavitelný bod sepnutí, naproti tomu sledovače LW24 jsou s pevně nastaveným bodem sepnutí. Sledovač proudění WFR 200 se sondou odolnou proti korozi a připojitelným ručkovým anebo digitálním zobrazováním rychlosti je k dispozici i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Sledovač proudění vzduchu INT 530 se uplatní při regulaci klapek větrání. Má digitální zobrazování hodnot, proudový nebo napěťový výstup a rozhraní LON. Spínače se snímači rozdílu tlaku vzduchu s rozsahem 20 až 300 Pa a 100 až 1 000 Pa s volně nastavitelným bodem sepnutí, pracující v okolní teplotě –30 až +85 (popř. 70) °C, se používají především ve větracích kanálech. Sledovač rozdílu tlaku vzduchu INT 538 se používá pro odvětrávání, v klimatizaci, v nemocnicích a v čistých prostorech.

Sledování rychlosti a směru větru

Lopatkový anemometr INT1 je vytápěn proti námraze, jednodušší INT 2 je nevytápěný. Měřicí rozsah obou je 2 až 35 m/s a výstup 0 až 16,5 V DC. Čidlo INT 10 má výstup 4 až 20 mA. Směr větru rozlišují snímače INT3 s rozlišením šestnácti směrů větru, INT 30 s rozlišením 64 směrů větru a s výstupem 4 až 20 mA. Čidlo směru větru 02N223 dokáže rozlišit osm směrů a má čtecí kontakt. Sledovač rychlosti větru WW1 má nastavitelný bod vypnutí nebo varování. Jako příslušenství se dodávají měřicí převodníky signálů, např. převodník (omezovač) výstupního napětí 0 až 16,5 V DC na 0 až 10 V DC.

Obr. 2.

Čidla světla a soumraku, čidla globálního ozáření

Čidlo intenzity denního osvětlení 13 G 134 má dva rozsahy – 0 až 10 klx a 0 až 100 klx, čidlo soumraku 13 N 158 má měřicí rozsah 0 až 1 000 lx. Obě mají analogový výstup.

Čidlo BPW 02 S 358 je určeno pro měření intenzity osvětlení budov, křemíkový pyranometr 13 S 374 měří celkové ozáření v rozsahu 0 až 2 000 W/m2.

Čidla teploty a vlhkosti vzduchu a půdy, čidla deště, čidla množství srážek a tlaku vzduchu

Jelikož se firma KRIWAN zaměřuje mimo jiné na regulaci atmosféry ve sklenících, nabízí i široký sortiment čidel pro venkovní a prostorové měření teploty vzduchu, např. DB 2, větraný psychrometr 31 G 152, příložná čidla teploty na potrubí, čidla teploty topné vody se stopkou a jímkami do potrubí, čidlo teploty půdy 02 G 118, čidlo vlhkosti půdy INT4 a tenziospínač 02D115. Množství srážek lze měřit pomocí kyvně uložené „lžíce„, která se po naplnění srážkovou vodou překlopí a čítač překlopení zaznamená. Součin objemu lžíce a počtu překlopení udává množství srážek (označení 02 G 316, 02 G 316 S21 – druhý snímač je vytápěný). Měřicí rozsah čidla atmosférického tlaku vzduchu 13 N 256 je 900 až 1 050 hPa.

Meteorologická stanice INT 800 WED

Přístroj byl vyvinut pro účely automatické regulace skleníkové atmosféry. Dodává centrální řídicí jednotce údaje o parametrech venkovní atmosféry. Na svém displeji zobrazuje teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, intenzitu osvětlení v kiloluxech, rychlost větru v metrech za sekundu, směr větru a osvit v kiloluxhodinách. Přístroj je schopen vypočítat a zobrazit rosný bod nebo bod ojínění a obsah vody ve vzduchu, vypočítává v průběhu dne osvit a střední hodnoty načítaných dat. Odesílá světlovodným nebo klasickým kabelem na vyžádání nebo každé tři sekundy zprávu s údaji v digitální podobě pro centrální sběr dat a vyhodnocování.

Obr. 3.

Ostatní přístroje použitelné pro automatizaci budov

Pro automatizaci budov přicházejí v úvahu ještě regulátory zálivky INT810 TR, regulátor stínění pro jeden okruh INT 800 SE nebo pro dva okruhy stínění INT 800 SD, elektronický sledovač teploty INT2000 Pt100-6, popř. INT 2000 Pt100-4 pro sledování teploty na šesti, popř. čtyřech měřených místech pomocí čidel teploty Pt100 s volně nastavitelnými mezemi pro varování a vypnutí sledovaného zařízení. Firma dodává také pásovou elektrodu pro indikaci rozlití elektricky vodivých kapalin.

Orientace na spolehlivost

Od roku 1991, kdy začala německá společnost KRIWAN-Industrie-Elektronik GmbH, Forchtenberg, dodávat své výrobky na český a slovenský trh, se potvrzuje, že její orientace na technicky spolehlivé výrobky je správná. Některé české a slovenské společnosti nakupují výrobky KRIWAN pro kompletaci svých vývozních zakázek, zvláště tehdy, požaduje-li zahraniční odběratel komponenty od známého a zavedeného výrobce. Rovněž vedoucí zahraniční firmy působící v ČR v oblasti automatizace budov firmu KRIWAN znají a její výrobky ve svých projektech běžně uplatňují.

Ing. Karel Šulc, KRIWAN

Ing. Karel Šulc, obchodní zastoupení a poradenství
Vajdova 1037/2
102 00 Praha 10-Hostivař
tel.: 272 924 225
fax: 272 933 316
e-mail: karel.sulc@kriwan.cz
http://www.kriwan.com

Inzerce zpět