Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Firma HARTING seznámila novináře s novinkami pro Hannover Messe

Společnost HARTING Technology Group uspořádala 22. a 23. ledna 2019 tiskovou konferenci, kde seznámila novináře s aktuálními trendy v oboru a novinkami, které chystá na veletrh Hannover Messe (1. až 5. dubna 2019). Konference v Rahdenu a Espelkampu se zúčastnilo 33 novinářů z Německa i ze zahraničí.

Na programu konference byla návštěva ve vývojovém centru společnosti v Rahdenu, které je v provozu od podzimu 2017. Při komentované prohlídce jsme se mohli seznámit s tím, jak zde funguje spolupráce mezi různými vývojovými odděleními v projektových týmech. Cílem je zkrátit dobu vývoje produktů, být flexibilnější a lépe reagovat na individuální požadavky zákazníků. V oddělení prototypové výroby se vyvíjejí technologie a standardy následně používané pro sériovou výrobu po celém světě.

Druhý den následovaly odborné prezentace v sídle firmy v Espelkampu. Na úvod novináře pozdravil výkonný ředitel firmy Philip Harting. Seznámil nás s ekonomickým vývojem firmy v Německu i zahraničí, s novými aktivitami a s prognózou na tento rok. Obrat ve fiskálním roce 2017/18 byl 762 milionů eur, firma má přibližně 5 000 zaměstnanců, čtrnáct výrobních závodů a 44 obchodních zastoupení v různých státech světa. V rámci snahy o globalizaci a ještě lepší uspokojování individuálních požadavků zákazníků firma loni otevřela nový výrobní závod v Polsku, nedaleko Bydhoště, který se specializuje na zakázkovou výrobu. S rozvojem firmy je spojen také nárůst počtu zaměstnanců o 7,4 %.

Pro letošní rok očekávají prognózy německého sdružení elektroinženýrů ZVEI nárůst trhu v oboru elektroniky a elektrotechniky přibližně o 4 %; podobně i firma Harting počítá s růstem obratu do 5 %.

Další prezentace se týkaly trendů a nových produktů. Novým konektorům Han s jisticím mechanismem PushPull je v tomto čísle věnován samostatný článek; z dalších novinek vybírám alespoň dvě – jednopárový Ethernet a nové možnosti využití jednotek MICA. 

Jednopárový Ethernet – SPE

V souladu s koncepcemi průmyslového internetu věcí a průmyslu 4.0 je žádoucí, aby ethernetové spojení bylo možné využít i na té nejnižší úrovni automatizace, přímo u snímačů a akčních členů. Proto vznikl jednopárový (single-pair) Ethernet (SPE). Zatímco běžný ethernetový kabel s měděnými vodiči má osm vodičů ve čtyřech dvoulinkách, jednopárový Ethernet si vystačí s jednou dvoulinkou. Cenou za toto zjednodušení je omezení přenosové rychlosti, které je však v tomto případě přijatelné: pro spínače, snímače, průmyslové kamery a podobná zařízení je 10 Mb/s dostačující. Výhodou je zjednodušení kabeláže, které s sebou nese rychlejší montáž a omezení pravděpodobnosti chyb, úspora hmotnosti (až 1,6 kg/100 m ve srovnání s běžným ethernetovým kabelem) i nižší cena kabelů. Po jednom páru vodičů je možné připojené členy i napájet.

Jak ve své prezentaci uvedl Frank Welzel, HARTING je jedním z průkopníků tohoto rozšíření možností ethernetového připojení a aktivně se podílí na vzniku a schvalování nových standardů IEC. 

Nové možnosti využití jednotek MICA

Jednotky MICA, patřící do kategorie zařízení edge device, nacházejí stále širší uplatnění. Jsou vhodné tam, kde jde o sledování stavu strojů a zařízení, dohled nad spotřebou energie, řízení logistiky materiálu, polotovarů nebo nástrojů ve výrobě, vyhodnocování celkové efektivity zařízení OEE, preventivní údržbu nebo samooptimalizující se výrobu v chytrých továrnách. Na tiskové konferenci jsme mohli v přednášce dr. Jana Regt­meiera vidět příklady využití jednotek MICA v plastikářském průmyslu ke sledování využití forem vstřikovacích lisů nebo pohybu palet v závodě a ve skladu (v obou případech se využívá připojení jednotky MICA ke čtečce RFID). U těžko dostupných pohonů portálových jeřábů pomáhá MICA sbírat údaje z připojených snímačů teploty, vibrací a proudu. Tyto údaje lze využít pro vyhodnocení stavu pohonů a plánování jejich údržby. Velkou výhodou jednotek MICA je to, že nejsou omezeny na uzavřený ekosystém jednoho výrobce, ale jsou využitelné univerzálně a otevřené k zákaznickým úpravám. 

Elektromobilita nejsou jen elektromobily

Nakonec bych zmínil ještě jednu prezentaci, kterou bych si sám nevybral, protože tak úplně nesouvisí s průmyslovou automatizací: šlo o prezentaci Veita Schrötera a Guida Selhorsta věnovanou elektromobilitě. Prezentace upozorňovala na to, že k elektromobilům, nemají-li být jen hračkou pro technické nadšence, je třeba vybudovat také příslušnou infrastrukturu. K rozvoji elektromobility tedy rovněž patří získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů, přestavba klasických elektrorozvodných sítí na sítě smart grids, budování kapacit pro ukládání elektřiny, výstavba sítě nabíjecích stanic včetně možnosti rychlonabíjení, propojení elektromobilů do cloudu pro možnost optimalizace nabíjení nejen z hlediska dojezdu, ale i z hlediska využití přebytků energie – a teprve jako „třešnička na dortu“ jsou samotné elektromobily. HARTING je na poli rozvoje elektromobility velmi aktivní a dosažené výsledky v této oblasti budou jedním z témat expozice na veletrhu Hannover Messe. 

Pozvánky na veletrh

Tisková konference byla zamýšlena především jako představení novinek a pozvánka na veletrh Hannover Messe, který se bude konat 1. až 5. dubna. České odborníky ale čeká ještě dříve veletrh Amper v Brně (19. až 22. března), jehož se firma HARTING také zúčastní (viz pozvánka na str. 10). Aktivní účastí na veletrzích firma vyjadřuje, jak si inženýrů váží a že jim chce poskytovat nejnovější informace, diskutovat s nimi a získávat od nich zpětnou vazbu pro další vývoj produktů. Takový přístup, který je pevně zakotven v marketingové strategii firmy, je velmi sympatický.

Petr Bartošík

Obr. 1. Novináři na prohlídce vývojového střediska firmy HARTING (foto: HARTING)

Obr. 2. Hovoří Philip Harting (foto: autor)