Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Firma Bosch Packaging Technology využívá vysokorychlostní čtečky Cognex

Základní součástí kontrolního a identifikačního modulu zařízení pro sledování polohy sériově vyráběných produktů, vyvíjeného pro firmu Bosch Packaging Technology, je kamerový systém In-Sight 5613 s vysokou rychlostí čtení od firmy Cognex.

 

Na konci roku 2016 začne platit nová evropská směrnice zakazující prodej a předpis léčiv, která nejsou opatřena jasným a jednoznačným označením. Proto se farmaceutický průmysl dostává pod tlak, neboť nová pravidla vyžadují od výrobců a distributorů léčiv, aby používali řešení pro sledování polohy jednotlivých balení vyráběných léčiv (track and trace) v rámci celého dodavatelského řetězce. Cognex, přední výrobce identifikační techniky založené na optickém značení, nabízí vhodné a vysoce výkonné čtečky identifikačních kódů, které vyhovují novým směrnicím. Kamerový systém In-Sight 5613 je instalován jako součást kontrolního a identifikačního modulu dodávaného inženýrskou firmou AIT Goehner (obr. 1), který je dále integrován do zařízení pro sledování polohy vyráběných balení od společnosti Bosch Packaging Technology. Čtecí zařízení identifikačních kódů vyniká v této úloze svou rychlostí, díky které je vhodné také pro vysokorychlostní balicí procesy, a dokáže číst 1D i 2D kódy umístěné kdekoliv na obalu.

 

Dopady nové evropské směrnice na prodej a předpis léčiv

Přechodné období pro směrnici 2011/62/EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícího se humánních léčivých přípravků, co se týče zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce) skončí na začátku roku 2019. V průběhu této přechodné doby jsou výrobci léčiv kromě samotné implementace uvedené směrnice povinni vytvořit globální strategii přiřazování sériových čísel a upravit jimi zavedené procesy balení a také implementovat nové procesy správy a ukládání sériových čísel (tzv. serializace). Je zřejmé, že při realizaci vhodných řešení bude hrát rozhodující roli flexibilita, neboť mnoho výrobců dodává své produkty do různých zemí s různými pravidly pro označování léčiv. V důsledku toho je kromě modularity příslušného technologického zařízení nejdůležitější zaručit adaptibilitu použitých čtecích zařízení.

 

Kamerový systém In-Sight 5613

Kamerový systém Cognex In-Sight 5613 je určen pro mimořádně rychlé čtení spojené s rozlišením až 1 600 × 1 200 px. Díky tomu je zaručeno spolehlivé a rychlé čtení a ověření všech standardních kódů a typů písma, jako jsou 1D a 2D datové matice kódů. Díky patentovanému algoritmu zpracování obrazu nejsou pro In-Sight 5613 problémem ani kódy umístěné šikmo k ose objektivu. Datové rozhraní, kterým je zařízení vybaveno, usnadňuje integraci do řídicích systémů a nabízí mnoho možností úprav konkrétních parametrů, např. podle podmínek osvětlení, teploty a rychlosti procesu. Identifikační modul od společnosti AIT Goehner dokáže zaznamenávat kód z přední, zadní nebo boční strany sledovaných objektů. Více informací o kamerovém systému společnosti Cognex lze nalézt na webové adrese: www.cognex.de/. Stánek firmy Cognex najdou zájemci, kteří chtějí s pracovníky firmy osobně diskutovat o využití jejich techniky, na veletrhu Vision ve Stuttgartu (8. až 10. listopadu) nebo na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku (22. až 24. listopadu 2016).

[Tisková zpráva Cognex Germany Inc., říjen 2016.]

(JH)

 

Obr. 1. Kamerový system In-Sight 5613 je instalován jako součást kontrolního a identifikačního zařízení v balicí lince od firmy Bosch Packaging Technology