Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Firemní konference ISV – MES pomáhá hledat cestu

Automa 9/2001

(ra)

Firemní konference ISV – MES pomáhá hledat cestu

Ve dnech 24. až 25. 4. 2001 se na Českomoravské vrchovině v hotelu Devět skal pod názvem uvedeným v titulku konala konference zaměřená na problematiku Informačních systémů výroby (ISV), v zahraničních pramenech zpravidla označovanou jako Manufacturing Execution Systems (MES). Celou akci organizačně zajišťovala firma AD&M – konferenční servis, a jejími mediálními partnery byly časopisy Automa a Automatizace.

Obr. 1.

Celkový záměr uspořádat konferenci na téma ISV (MES) se zrodil v průběhu roku 2000 na základě diskusí s účastníky jiných odborných konferencí, seminářů a firemních dnů, které potvrdily, že se problematika MES dostává do popředí zájmu uživatelů automatizační techniky ve výrobních podnicích. Ty mají v současné době většinou zavedené ekonomické podnikové systémy a do značné míry zautomatizovanou výrobu nebo její podstatné části a následně projevují velký zájem o prostředky, které jim umožní tyto dva světy, dosud až na výjimky nezávislé, propojit.

Celá konference byla pojata jako firemní – každá z prezentujících se firem měla k dispozici hodinu času pro představení svého produktu, aplikací nebo vlastní společnosti. Dále měli prezentující k dispozici stoly v předsálí, kde mohli vyložit své podkladové materiály a vést s případnými zájemci osobní jednání. Ke konferenci byl vydán sborník přednášek, ve kterém bylo možné vedle textu přednášky umístit i další doprovodné materiály.

Pokud jde o kvantitativní charakteristiky, zúčastnilo se konference Informační systémy výroby – MES celkem 111 odborníků ze 63 společností. Reprezentanti 19 aktivně zúčastněných firem přednesli dohromady 20 přednášek. Nakolik byly přednášky zaměřeny na jednotlivé funkce MES, ukazuje obr. 1. V dotazníkovém šetření byla účastníkům konference poskytnuta příležitost označit funkce MES, které jsou pro ně v současné době prioritní. Názory reprezentantů výrobních firem jsou shrnuty na obr. 2. Shodu mezi definovanou potřebou a tématy přednášek lze pokládat za dobrou. Mezi nejzajímavější – podle mínění posluchačů vyjádřeného také v dotazníku – patřily přednášky firem SAP, R.T.S. cs, Pantek, Merz a SUN.

Obr. 2.

Firemní konference ISV – MES potvrdila, že se uvedená oblast podnikové informatiky stává v poslední době zajímavým tržním segmentem s poměrně velkými možnostmi rozvoje i v ČR. Mnoho společností se na tuto situaci připravuje nebo deklaruje svou připravenost. Nastal proces uzavírání aliancí a hledání řešení optimálních z pohledu konečného zákazníka.

Právě při budování MES je totiž konečný uživatel nezastupitelný. Každá výrobní společnost má jiný charakter, je jinak výjimečná v porovnání s ostatními podobnými firmami a má samozřejmě jiné priority při budování komplexních MES. Nalézání nejefektivnějšího postupu budování MES se jednoznačně stává téměř bez výjimky týmovou aktivitou mezi dodavateli a uživateli. Firemní konference ISV – MES přispěla v informační rovině k získání řady kontaktů, informací a v neposlední řadě umožnila i diskusi o konkrétních řešeních.

Účastníci konference, jak aktivní přednášející, tak posluchači, se shodli na užitečnosti takových setkání a na zájmu se zúčastnit obdobné souhrnné konference v roce 2002 i specializovaných seminářů k jednotlivým tématům.

Další informace (obsah sborníku s anotacemi, fotodokumentace apod.) lze možno získat na http://web.quick.cz/adam-ova nebo prostřednictvím adresy petra.adamova@seznam.cz. Pro zájemce jsou ještě k dispozici sborníky s texty přednášek.