Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Financování v rámci 7. rámcovém programu pro vědu a výzkum

Financování v rámci 7. rámcovém programu pro vědu a výzkum

Technologické centrum AV ČR (www.tc.cz) pořádalo 27. listopadu 2006 seminář o financování v 7. rámcovém programu pro vědu a výzkum (7. RP). Seminář byl určen pracovníkům vysokých škol a institucí, pro které se od roku 2007 změní způsob vykazování nákladů na jejich činnost v projektech 7. RP.

O seminář byl velký zájem, neboť plánovaná změna vykazování nákladů v projektech 7. RP má natolik zásadní charakter, že si vyžádá změnu dosavadních účetních mechanismů na českých vysokých školách a v akademických institucích. Změna vede k tomu, že univerzity by měly vykazovat náklady v zásadě podle obdobných pravidel, kterými se řídí firmy. Univerzity ale na rozdíl od firem zatím neumějí rozpočítat režijní náklady na jednotlivé projekty.

Jednou ze zemí, která se na tyto změny připravuje v předstihu, je Nizozemí. Z iniciativy nizozemské vlády byla navržena a s Evropskou komisí prodiskutována a odsouhlasena metodika, kterou budou používat nizozemské univerzity. Nový nizozemský model vykazování nákladů na semináři představily jeho spoluautorky paní Mette Skraastad a Lotte Jaspers z organizace Yellow Research.

Přítomní kvestoři, prorektoři, proděkani, vědečtí tajemníci, ekonomové vysokých škol a ředitelé i vědečtí pracovníci výzkumných ústavů tak získali návod, jak by mohly naše instituce postupovat. Z následné diskuse však bylo zřejmé, že české vysoké školy musí najít vlastní cestu.

O otázkách financování rámcových programů účastníci hodně diskutují; možnosti řešení těchto problémů patří k nejčastějším dotazům pro pracovníky Národního informačního centra pro evropský výzkum i kanceláře CZELO. Podrobné objasnění nových pravidel vykazování projektových nákladů je pro většinu vysokých škol i výzkumných ústavů velmi důležité, protože dosud používaly zjednodušený AC model (z angl. Additional Cost, tedy model dodatečných nákladů), který v projektech 7. RP již nebude existovat.

K významným změnám v 7. RP patří i to, že Evropská komise bude napříště přispívat vysokým školám až 75 % nákladů na jejich účast v projektech, přičemž dosud přispívala pouze do 50 %.
[Tisková zpráva Technologického centra AV ČR, listopad 2006.]

(ed)