Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Fieldbus Foundation v Evropě

Fieldbus Foundation v Evropě

V posledním zářijovém týdnu loňského roku uspořádala nezisková organizace Fieldbus Foundation v ústředí firmy Pepperl+Fuchs v německém Mannheimu ustavující konferenci skupiny pro oblast EMEA (Europe, Middle East, Africa). Konference se zúčastnilo 40 delegátů, především zástupců předních výrobců a uživatelů sběrnice Foundation Fieldbus. Prezident a výkonný ředitel Fieldbus Foundation Richard Timoney představil plán vývoje sběrnice na pět let a zdůraznil stále užší integraci řízení procesů a podnikových řídicích a informačních systémů (business intelligence). Při diskusi se několik účastníků přimlouvalo za ustavení uživatelské skupiny, která by zajišťovala plynulý tok informací mezi uživateli, organizací Fieldbus Foundation a výrobci.

Technické pracovní skupiny působící v rámci organizace Fieldbus Foundation vyvíjejí a zdokonalují koncepty pro Foundation Fieldbus, jako je standard Remote I/O, přenášený vysokorychlostní ethernetovou linkou (HSE), a koncepce bezpečných řídicích systémů (FF-SIS). Ve spolupráci se zájmovými sdruženími Profibus User Organisation, HART Foundation a OPC se pracuje na dalším zdokonalení standardu EDDL. Hlavním záměrem konference bylo zahájit provoz nových webových stránek Fieldbus Foundation website www.fieldbus.org, které poskytují skutečně globální pohled a mají vyhrazeny části pro regiony i jednotlivé země.

Valná hromada organizace Fieldbus Foundation pro rok 2007 je svolána do Houstonu (Texas, USA) v termínu od 22. do 23. února 2007. Její téma Changing the Playing Field (Změna hrací plochy) vyjadřuje odhodlání sdružení Fieldbus Foundation vytvořit infrastrukturu pro řízení pro komplexní řídicí systémy v průmyslové výrobě. Účastníci se budou zabývat takovými tématy, jako je distribuované řízení, podnikové informační a řídicí systémy a otevřená škálovatelná integrace.

(ev)