Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Fieldbus Foundation navrhuje systém HSE-RIO

Organizace Fieldbus Foundation ozná­mila, že jako součást svého projektu Wire­less and Remote I/O (WIO) předala svým členům k připomínkování návrh první ze specifikací řady Foundation™ High Speed Ethernet Remote I/O (HSE-RIO). Specifikace stanovuje technické požadav­ky na první z řady zamýšlených malých vzdálených interoperabilních bran (gateway) s funkcemi terminálových jedno­tek (RTU) umožňujících přenášet analo­gové i diskrétní signály I/O ze vzdálených zařízení do řídicího systému prostřednic­tvím mezinárodně standardizované rychlé ethernetové sítě.
 
Základem automatizační infrastruktury podporované organizací Fieldbus Foundation jsou distribuované funkční bloky, základní provozní sběrnice H1 (31,25 kb/s) a rychlá páteřní síť HSE typu průmyslové­ho Ethernetu (100 Mb/s). Projekt WIO roz­šiří současné možnosti této infrastruktury za­vedením otevřených, na výrobci nezávislých standardů pro kabelovou páteřní síť HSE, pro bezdrátovou páteřní síť HSE s různými bez­drátovými branami a pro rozhraní se sítěmi bezdrátových provozních přístrojů. Cílem je umožnit prostřednictví běžné ethernetové sítě přístup, po kabelech i bezdrátově, ke všem obvyklým signálům I/O ve vzdálených zaří­zeních a údajům v segmentech sběrnice H1. Podrobné informace o spojených standardi­začních aktivitách organizací Fieldbus Foun­dation a ISA v oblasti kabelových i bezdrá­tových průmyslových komunikačních sítí lze nalézt na www.fieldbus.org pod záložku Spe­cification Page nebo přímo dotazem na sa­les@fieldbus.org.
[Fieldbus Foundation, 25. ledna 2011.]

(sk)