Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Fieldbus Foundation nabízí HSE Test Kit

číslo 2/2005

Fieldbus Foundation nabízí HSE Test Kit

Pod označením High Speed Ethernet (HSE) Interoperability Test Kit (HSE ITK) verze 1.0 začala organizace Fieldbus Foundation nabízet novou sadu nástrojů určených k ověřování interoperability standardních funkčních bloků pro zařízení komunikující prostřednictvím rychlé sběrnice Foundation Fieldbus (FF) HSE. Sada HSE ITK obsahuje veškerý hardware i software potřebné k úplnému průkazu interoperability zařízení pro sběrnici HSE podle oficiálně platných zkušebních postupů. Její součástí je i výkonný prohlížeč dovolující prohlížet a verifikovat elektronické popisy zařízení (Device Description – DD). K dispozici je také ITK Automation Tool Kit, nástroj umožňující automatizovat zkoušky interoperability a tak zmenšit potřebu živé práce. Jakmile budou specifikovány nové standardní funkční bloky pro sběrnici FF, bude HSE ITK příslušně aktualizován.

Podobně jako již existující obdobné nástroje je sada HSE ITK určena pro potřeby vývoje i pro koncové uživatele zařízení pro sběrnici FF. Význam HSE ITK vzrůstá za současné situace, charakterizované ve studii Ethernet at the Device Level – A Worldwide Outlook, nedávno vydané poradenskou společností ARC, následovně: „Je dosti zajímavé sledovat, přičemž jde o obrat oproti dřívější situaci kolem sběrnice FF, že průmyslová odvětví s kontinuálními technologickými procesy pravděpodobně směřují k jedinému standardu ethernetové sběrnice, a to ke sběrnici FF HSE s její přidruženou „neethernetovou„ sítí typu H1 na úrovni provozních zařízení. Na rozdíl od tohoto stavu spolu v oblasti automatizace nespojitých výrob a strojů soupeří několik konkurenčních protokolů.„ Další informace o HSE ITK apod. lze nalézt na http://www.fieldbus.org
[Fieldbus Foundation, 2. února 2005.]

(kp)