Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Fieldbus Foundation má souhlas TÜV s konceptem SIS

číslo 4/2004

Fieldbus Foundation má souhlas TÜV s konceptem SIS

Sdružení Fieldbus Foundation (FF) oznámilo, že nezávislá kontrolní organizace TÜV Anlagentechnik schválila jeho koncept bezpečných řídicích systémů (Safety Instrumented Systems – FF-SIS). Souhlas TÜV znamená, že technické specifikace FF-SIS bude možné ověřit ještě v roce 2004. V rámci projektu FF-SIS jsou vyvíjeny specifikace odpovídající standardům IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems a IEC 61511 Functional safety: safety instrumented systems for the process industry sector.

Připravované specifikace umožní dodavatelům navrhovat nejrůznější provozní přístroje tak, aby odpovídaly standardu IEC 61508 a mohly být nezávislými certifikačními organizacemi, jako je TÜV, posuzovány co do dosažené úrovně integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level – SIL, podle IEC 61508). Na projektu FF-SIS, tj. na jeho koncipování, vývoji architektury systému a návrhu specifikací, spolupracují firmy ABB, DuPont, Emerson Process Management, ExxonMobil, HIMA, Honeywell, Invensys/Triconex, Metso Automation, Rockwell Automation, Rotork Control Systems, Saudi Aramco, Shell Global Solutions, Smar, Softing, TÜV a Yokogawa.

Aby byly splněny požadavky standardu IEC 61508, specifikuje FF-SIS zvláštní vrstvu protokolu ležící mezi standardní komunikací sběrnice Foundation Fieldbus a funkčními bloky. Tato zvláštní vrstva je schopna odhalovat chyby. Zajistí, že vyšle-li připojené zařízení z důvodu poruchy nesprávnou zprávu, systém ji detekuje a může vykonat potřebnou akci.
[InTech News, 18. února 2004.]

(kp)

Inzerce zpět