Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Festival vědy a techniky v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji má Festival vědy a techniky pro děti a mládež již pětiletou tradici. Je určen pro starší žáky základních škol a pro studenty středních škol. Formou řešení odborných projektů probouzí zájem mládeže o vědu a techniku, rozvíjí její tvořivé schopnosti i dovednosti prezentovat výsledky odborné práce. Napomáhá k vyhledávání talentů a ovlivňuje profesní orientaci mladých lidí na vědecké a technické obory.

Zhodnocení pěti let projektu

Dne 12. června 2012 se v Pardubicích konala konference věnovaná zhodnocení pětiletého trvání soutěže s názvem Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. S návrhem na přípravu krajského programu vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědecké bádání a technické obory přišel už v roce 2006 předseda Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s., Ing. Stanislav Medřický, CSc. U tehdejší radní Pardubického kraje pro lidské zdroje Mgr. Bc. Jany Smetanové „padl návrh na úrodnou půdu“, nalezl pochopení také u pozdější radní Ing. Jany Pernicové a s výraznou podporou hejtmana Mgr. Radko Martínka se projekt úspěšně rozvinul. Součástí programu je již zmíněný Festival vědy a techniky pro děti a mládež a rovněž projekt Mechatronika. V posledních třech letech byl program podpořen dotací z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU. 

O projektu Festival vědy a techniky

Hlavním cílem Festivalu vědy a techniky je řešením konkrétních vědeckých a technických projektů podněcovat zájem co největšího počtu starších žáků základních škol a středoškoláků o vědu a techniku, odhalovat a rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti a dovednost prezentovat svou práci odborné i široké veřejnosti. Festival svou náplní napomáhá k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a ovlivňuje profesní orientaci mladých lidí na vědecké a technické obory. Pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií je určena kategorie Junior, studentům středních škol je určena kategorie Středoškolák. Jednotlivec nebo tým vstupují do soutěže s projektem z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i při jeho zpracovávání se doporučuje spolupráce s vlastními učiteli, odborníky, výzkumnými ústavy i s odbornými institucemi. Vždy však musí být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Povinností účastníka soutěže je předložit pracovní deník a abstrakt, prezentovat výsledky své práce na výstavním posteru, osobně obhajovat práci před odbornou porotou a představit ji veřejnosti.

Letošní stav

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 631 žáků, proto na některých školách nejprve proběhla lokální školní kola. Následně se konala okresní kola v Lanškrouně a v Pardubicích. Krajské kolo se uskutečnilo 20. a 21. března ve výstavním centru Ideon v Pardubicích (obr. 1) za účasti vrcholných představitelů kraje, Univerzity Pardubice, Univerzity Hradec Králové a zástupců podnikatelů z Pardubického kraje. V porotě, o celkovém počtu 40 hodnotitelů, pracovali nejen zástupci zmíněných univerzit, ale i ČVUT Praha, MU Brno, ředitelé a učitelé středních a základních škol, zástupci průmyslových podniků (Foxconn, Bühler, Iveco, Prokop Invest, Contipro Group) a mnoha krajských organizací.

Výraznou předností Festivalu je skutečnost, že vítězové obou kategorií postupují do dalších kol, popř. se účastní následných národních a mezinárodních soutěží. Z kategorie Junior se 32 žáků základních škol zúčastnilo krátkodobé stáže v populárně vědeckých a technických centrech ve Francii ve dnech 27. května až 1. června 2012. V kategorii Středoškolák postoupilo 23 nejúspěšnějších účastníků do národního finále soutěže Expo Science AMAVET v Akademii věd ČR, zúčastnilo se Festivalu vědy a techniky v Bratislavě a mezinárodní Letní školy robotiky, kterou organizoval AMAVET letos v září v Žamberku. V kategorii Středoškolák vyhrál Ondřej Borovec z Gymnázia Vysoké Mýto s prací Kvantové struktury a supermřížka – budoucnost termoelektrik, kterou vytvořil ve spolupráci s pracovištěm Akademie věd ČR, a postoupil do mezinárodní soutěže I-SWEEEP v Houstonu v USA. Ondřej Borovec zde se svým projektem obsadil první místo v kategorii inženýrství. Autoři dalších pěti projektů postoupili do Vernadského soutěže v Moskvě. V krajském kole Festivalu byly předány i zvláštní ceny Univerzity Pardubice (včetně mimořádných stipendií v prvním ročníku v případě studia na fakultě chemicko-technologické nebo elektrotechniky a informatiky), Univerzity Hradec Králové, společnosti Foxconn CZ Pardubice, Bühler Žamberk, Prokop Invest Pardubice a Contipro Group Dolní Dobrouč.

Úspěchy v zahraničí

Zahraniční úspěchy vítězů Festivalu vědy a techniky nejsou ojedinělé. V roce 2009 vítězové festivalu Marek Votroubek, Jan Král a Petr Bubeníček z Gymnázia Litomyšl získali první místo v soutěži INTEL ISEF 2009 v nevadském Renu v oboru inženýrství, a to v konkurenci 278 týmových projektů. Patrik Čermák ze SPŠ a VOŠ Pardubice ve stejné soutěži v roce 2010 získal v kalifornském San José třetí místo v oboru materiálové inženýrství v konkurenci 55 projektů. Vítěz festivalu Filip Naiser z Gymnázia Litomyšl s projektem Eye-controlled Cursor zvítězil v mezinárodní soutěži I-SWEEEP 2010 v texaském Houstonu, do které bylo přihlášeno 763 středoškoláků ze 70 zemí se 460 projekty. Aleš Stejskal (obr. 2) z Letohradského soukromého gymnázia postoupil jako vítěz festivalu v roce 2011 do soutěže I-SWEEEP 2011 v USA s prací Usměrňování nanovláken, která vznikla ve spolupráci se společností Contipro Group Dolní Dobrouč. I on získal první místo v oboru inženýrství a navíc obdržel cenu Grand Award, která je udělována autorům tří nejlepších prací celé soutěže. Celkem se této mezinárodní soutěže v roce 2011 zúčastnilo 611 středoškoláků ze 70 zemí a 43 amerických států se 440 projekty.

Projekty hodné následování

V projektu Mechatronika je v Pardubickém kraji vytvářena síť mechatronických klubů AMAVET na základních a středních školách. Jsou postupně vybavovány didaktickou robotickou technikou. V současné době ve dvanácti klubech pravidelně pracuje přibližně 130 žáků a další školy se hlásí se zájmem klub založit.

Zkušenosti získané v Pardubickém kraji v průběhu pětileté realizace programu ukazují, že v mládeži je ukryt nesmírný potenciál pro zajištění rozvoje inovací, konkurenceschopnosti i obnovování vědeckotechnických kapacit. Jen je nezbytné tyto schopnosti mládeže vhodnými aktivitami probouzet. Vyžaduje to iniciativu pedagogických pracovníků, zájem průmyslových organizací, vstřícnost samosprávných orgánů a volbu vhodné formy. Příklad Pardubického kraje je jistě hodný následování. 

doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc.

Obr. 1. Celkový pohled na prezentace žákovských prací při krajském kole

Obr. 2. Aleš Stejskal (uprostřed s českou vlajkou) v Houstonu s cenou Grand Award