Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

FDT Group partnerem ISA při propagaci

Organizace ISA (International Society of Au­tomation), zájmové, vzdělávací a normotvorné sdružení zájemců o automatizaci se 33 000 čle­nů po celém světě, přijala FDT Group AISBL za svého partnera v oblasti propagace (ISA Pro­motional Partner). Nezávislé neziskové sdruže­ní firem a institucí FDT Group je předním hy­batelem při standardizaci v oboru komunikace s provozními přístroji v automatizačních systé­mech. Obě organizace tak na nové úrovni nava­zují na dosavadní dlouhodobou vzájemnou spo­lupráci při vývoji metody FDT (Field Device Tool), celosvětově akceptované v normách IEC 62453, ANSI/ISA103 a čínské GB/T 29618.

 
Jako partner ISA v oblasti propagace bude FDT Group členům automatizační komunity zajišťovat skrz mediální kanály ISA i metoda­mi přímého marketingu přístup k současným i novým strategiím v oblasti správy a údrž­by provozních přístrojů nezávisle na dodava­teli, typu a komunikačním protokolu přístro­je. Spolupráce s FDT Group bude zahrnovat webové semináře, webové články a příspěvky ve formátu RSS šířené do sociálních sítí kaná­ly ISA, rozesílání tematických e-mailů a zařa­zování textů typu white paper do elektronické verze časopisu ISA InTech. Další informace lze nalézt na www.isa.org  a www.fdtgroup.org.
 
[Tiskové zprávy FDT Group a ISA, 23. ledna 2014.]

(sk)