Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

FDI Team postupuje podle harmonogramu

Skupina FDI Team, ustavená za účelem specifikovat standard FDI (Field Device Integration), pokračuje ve svém úsilí vytvořit společný systém pro integrovanou správu provozních přístrojů zastřešující současné zčásti se míjející metody FDT, EDDL a OPC UA (viz článek Prosadí se jednotný přístup k integraci zařízení, Automa 5/2007, http://automa.cz/automa/2007/au050719.htm). Skupina v uplynulých osmnácti měsících úspěšně pracovala na zmapování požadavků na systém FDI spjatých se všemi aspekty výstavby a provozu zpracovatelského závodu, zejména jeho spouštění, uvedení do řádného chodu a průběžné údržby během vlastního provozu závodu. Současně skupina hledala koncepci struktury nového systému vyhovující potřebám obou metod popisu přístrojů (FDT a EDDL) sdružovaných do společného standardu. Práce v obou směrech, na koncepci struktury i analýze budoucích způsobů použití systému FDI, jsou ukončeny, a to zejména díky těsné spolupráci mezi předními globálními dodavateli techniky pro řízení spojitých technologických procesů, společnostmi ABB, Emerson, Invensys, Rockwell Automation, Siemens a Yokogawa. Ve své další činnosti se skupina zaměří na dokončení dvou zbývajících dokumentů. Prvním z nich je funkční specifikace, která podrobně určí, jak spolu budou zkombinovány přednosti EDDL, FDT a OPC Unified Architecture (OPC UA), a jejíž vydání je plánováno na únor 2009. Nakonec bude publikována podrobná technická specifikace nového standardu.
[FDT Group News, 6. listopadu 2008.]
(sk)