Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

FCC Průmyslové systémy distributorem HMS Industrial Networks AB

číslo 7/2005

FCC Průmyslové systémy distributorem HMS Industrial Networks AB

Společnost FCC Průmyslové systémy s. r. o. je aktivní v oboru průmyslových komunikací. Její nabídka zahrnuje průmyslové modemy, prvky průmyslových sítí Ethernet a také komunikační jednotky pro různé typy průmyslových sběrnic. Z těchto jednotek jsou velmi důležité mezisíťové brány (gateway), které propojují dvě různé sběrnice (komunikační protokoly) a konvertují mezi nimi data. Realizovat takovéto propojení je často naléhavě nutné. Může jít o případy, kdy je třeba přenést data z lokálního řídicího systému na větší vzdálenost, nahlédnout do dat na průmyslové sběrnici z nadřazeného systému nebo připojit k určitému systému zařízení od jiného výrobce.

Obr. 1. Jednotky AnyBus communicator
Obr. 2. Jednotka AnyBus-X
Obr. 3. PC karty AnyBus PCI

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Brána je však již jednotkou, která pracuje ve vyšších vrstvách komunikačního modelu ISO/OSI a ve většině případů provádí i konverzi komunikačního protokolu.

Tab. 1. Průmyslové sběrnice obsluhované převodníky řady AnyBus communicator (sériové rozhraní/sběrnice)

CANopen

Modbus Plus

ControlNet

Modbus RTU

DeviceNet

Modbus-TCP

EtherNet/IP

Profibus-DP

Fipio

Profinet-RT

LonWorks

 

Aby byla schopna nabídnout co nejširší možnosti konverze průmyslových protokolů a sběrnic, uzavřela společnost FCC Průmyslové systémy distribuční smlouvu se švédskou firmou HMS Industrial Networks AB. Tato společnost se zabývá konverzí průmyslových sběrnic již déle než deset let; první brány koncepce AnyBus vyrobila v roce 1994. Základní vlastností všech jednotek této řady je chování rozhraní podle příslušného doporučení garantované certifikátem Fieldbus Conformance. Ten je podložen osvědčením od zkušební laboratoře akreditované mezinárodní asociací, která sdružuje výrobce a uživatele dané průmyslové sběrnice. V současné době jsou v České republice distribuovány následující tři skupiny výrobků.

AnyBus communicator

Pod názvem AnyBus communicator (obr. 1) se skrývá řada komunikačních bran pro přechod ze sériového rozhraní typu RS-232/422/485 na některou z průmyslových sběrnici a zpět. Jejich prostřednictvím lze k téměř libovolné průmyslové sběrnici (tab. 1) připojit nejrůznější automatizační zařízení se sériovým výstupem, např. měniče frekvence, programovatelné automaty, textové displeje, senzory, čtečky čárových kódů atd.

Tab. 2. Průmyslové sběrnice navzájem propojitelné jednotkami AnyBus-X

AS-interface master

Interbus slave

Bluetooth

J1939

CANopen slave

LonWorks slave

CC-Link slave

Modbus Plus slave

ControlNet slave

Modbus RTU slave

DeviceNet master

Modbus-TCP adapter

DeviceNet slave

Profibus-DP slave

EtherNet/IP adapter

Profibus-DPV1 master

Ethernet fiber optic

Profibus-DPV1 slave

Ethernet virtual COM

Profinet-I/O

Fipio slave

RS-232 COM port

Interbus fiber optic

 

AnyBus-X

Velmi často je třeba navzájem propojit různé průmyslové sběrnice. K tomu jako univerzální brána slouží jednotky AnyBus-X (obr. 2, tab. 2). Pravidla pro zacházení s daty při konverzi protokolů lze jednoduše programovat při konfigurování jednotky. S přenosem dat tak lze až neuvěřitelně „kouzlit„. Například, je možné přenést data ze sběrnice Profibus do PDA? Jednotka AnyBus-X v konfiguraci Profibus – Bluetooth to umožňuje. Konvertuje data z protokolu Profibus do HTTP, takže je možné si je prohlížet ve webovém prohlížeči na kapesním PDA, který uživatel drží v ruce v dosahu bezdrátového přenosu Bluetooth.

AnyBus PCI

Třetí skupinou dodávaných výrobků jsou karty AnyBus PCI, které umožňují spojit průmyslovou sběrnici s PC. Karty této řady se vyrábějí pro sběrnice Profibus, DeviceNet a AS-interface. K dispozici je konfigurační software, OPC server a simulátor řídicí jednotky (master) pro sběrnice Profibus a DeviceNet.

Ing. Otto Havle, CSc.,
FCC Průmyslové systémy

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
U Slovanky 3
182 00 Praha 8
tel.: 266 052 098
fax: 286 890 252

SNP 8
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 472 774 173
fax: 472 772 115

e-mail: info@fccps.cz
http://www.fccps.cz