Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

FBP – překladatel pro použití v průmyslu

číslo 4/2004

FBP – překladatel pro použití v průmyslu

Lidé, kteří neumějí mluvit stejným jazykem, hledají různé cesty, jak spolu komunikovat. Stroje a počítače takovou možnost nemají.

V automatizovaných systémech – lhostejno, zda je to osobní automobil nebo chemická továrna – jsou jednotlivé prvky ovládány prostřednictvím informací, které si tyto prvky vyměňují s příslušnými řídicími moduly. Spojení mezi nimi se nazývá sběrnice (s přívlastkem řídicí nebo provozní – to podle použití).

Obr. 1.

Problém je, že existuje mnoho různých sběrnic, které používají různé komunikační protokoly (Profibus, DeviceNet, CANopen, AS-Interface atd.) – obrazně lze říci, že zařízení na ně připojená mluví různými jazyky. Žádnou ze sběrnic nelze označit za tu nejlepší a jedinou pravou, protože mají různé vlastnosti a technické parametry a jsou vhodné pro různé aplikace. Naneštěstí tyto sběrnice navíc nejsou navzájem kompatibilní.

ABB uvádí na trh řešení, které přemostí rozdíly mezi jednotlivými sběrnicemi. Jde o systém Field Bus Plug (FBP). Sbírá data z provozních přístrojů a transformuje je do protokolu zvolené sběrnice. Použije-li se jazykový příměr, plní úlohu překladatele.

FBP může být aplikováno přímo v koncovém zařízení. Toto zařízení je potom „sběrnicově neutrální“ – není určeno pro konkrétní sběrnici, ale teprve se pro ni konfiguruje. V této kategorii ABB zatím dodává spouštěče motorů, řídicí systémy pro pohony, výkonové spínače a snímače přiblížení. FBP se skládá z modulu univerzálního rozhraní, vestavěného v přístroji, kabelu a odpovídajícího konektoru.

ABB předpokládá, že FBP může obsadit místo na trhu o objemu dvou miliard amerických dolarů ročně. Oproti konkurenčním řešením je FBP kompaktní, relativně jednoduše použitelné i pro stávající zařízení. To vše zjednodušuje návrh automatizovaných systémů a redukuje náklady na vývoj.

ABB, s. r. o., tel.: 222 832 111, fax: 222 832 113, http://www.abb.com/cz

Inzerce zpět