Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Farmaceutická výroba v Česku: malý, ale dynamický obor

Role farmacie se v průmyslové skladbě ČR může zdát na rozdíl od jiných států EU okrajová. Zaměstnává jen necelé 1 % pracovníků, jde ale o jeden z nejdynamičtěji rostoucích oborů. I když v českém prostředí hrají významnou roli nadnárodní firmy, výrazně roste role lokálních výrobců.

Podle pracovního portálu Profesia se farmaceutická výroba v posledním roce dostala do centra zájmu. Farmaceutický průmysl patří v tuzemsku k nejrychleji rostoucím průmyslovým oborům. Za období 2015 až 2020 vzrostla jeho produkce v úhrnu o 55 %. Z ostatních oborů dosáhla větší dynamiky jen výroba motorových vozidel (60 %), jejíž perspektivy však podle portálu Profesia nejsou do dalších let dobré.

V oblasti farmaceutické výroby působí v ČR více než stovka aktivních subjektů, zaměstnávajících téměř 11 tisíc pracovníků, a jejich počet nadále roste. Většina podniků je soustředěná v okolí Prahy, Brna a Ostravy, přičemž ráz odvětví určují větší subjekty. Čtyři pětiny tržeb v posledních několika letech pocházejí z přímého vývozu, v posledním roce ale roste podíl tuzemské spotřeby, zejména zdravotnických pomůcek.

Farmaceutický průmysl je typický výraznou rolí podniků pod zahraniční kontrolou, které soustřeďují téměř tři čtvrtiny pracovníků. To se projevuje i značnou exportní orien­tací oboru. Roste ale také úloha lokálních výrobců, kteří jsou schopni svou produkci úspěšně vyvážet do celého světa. Důležité je zejména to, že tyto malé firmy často mají svůj vlastní vývoj, spolupracují s univerzitami i vědeckými institucemi a snaží se zvyšovat zájem studentů o obor chemie a farmacie.

Vlivem těsného spojení s vědou a výzkumem klade farmaceutický průmysl na zaměstnance vysoké kvalifikační požadavky. Každý pětadvacátý pracovník zde podle ČSÚ působí ve výzkumu a vývoji. To se odráží i na průměrné mzdě, jež je zde 45 780 korun. Je to v průmyslu jedna z nejvyšších. Mzda ve farmacii meziročně vzrostla o 5,6 %, zajímavý je příjmový skok v posledních deseti letech – o více než 65 %.

Prostřednictvím profesního portálu Profesia firmy hledají kromě farmaceutických reprezentantů zejména laboranty, hodnotitele klinických studií a specialisty na zpracování dat. Volná místa nabízejí firmy zejména v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

(Bk)