Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Fachpack 2013 v Norimberku

Nejen nepřeberné množství různých obalových materiálů – lepenek, voštin, fólií, dřevěných a dřevotřískových beden, ale také řídicí, manipulační a inspekční technika byly vystavovány na veletrhu FachPack (24. až 26. září 2013) v Norimberku. Příští příležitost navštívit tento veletrh bude 29. září až 1. října 2015.

Manipulace

Významným oborem veletrhu byla manipulace – výrobci robotů a jejich systémoví integrátoři představili roboty uchopující jednotlivé výrobky i celé krabice, často z běžícího pásu (obr. 1). Manipulační techniku na balení a označování produktů na veletrhu vystavovala společnost Omron. V jejím stánku byl instalován delta robot, na němž byla demonstrována rychlost řídicího systému Sysmac při přemísťování výrobků. Robotický systém PacDrive ve své expozici představila společnost Schneider Electric. Tento delta robot je schopen odebírat různé produkty z několika pásových dopravníků, řízených v taktu nebo plynule, a skládat je ve stanoveném pořadí na jiný pohyblivý pás, např. do krabiček. Teoreticky může být robot synchronizován až pro 99 pásových dopravníků.  

Automatická kontrola

Významným tématem veletrhu byla automatická kontrola. Inspekční moduly, začleňované i do již existujících balicích linek, zjišťují cizorodá tělesa, váží, ověřují správnost značení nebo kontrolují těsnost obalů. Balicí linky jsou často vybavovány i zařízeními pro kontrolu kvality a úplnosti. Optické snímače a bezpečnostní techniku vystavovaly např. firmy Euchner a Sick.

Velký prostor na veletrhu FachPack měly řídicí a identifikační systémy a zabezpečení. Vystavován byl také software zajišťující dohledatelnost produktů, který se uplatní zvláště ve zdravotnické technice a ve farmacii. Směrnice EU211/61/EU ukládá všem výrobců léčiv označovat své produkty jednoznačným kódem. Tím má být vyloučeno nahrazování originálních léčiv padělky. Ve výstavním parku věnovaném obalům pro zdravotnickou techniku a farmacii vystavovala např. firma IMA automation sterilizační modul na léčiva vybavený modulem zajišťujícím označení a pohodlnou dohledatelnost (track and trace) jednotlivých balení.

Data v dodavatelském řetězci

Především v potravinářství se nyní diskutuje o transparentnosti dat v dodavatelském řetězci. V provozech často běží stroje různých výrobců, a proto projektová skupina sdružení výrobců strojů VDMA (Svaz německých strojů a zařízení) a vysokých škol definovala jednotné rozhraní pro předávání důležitých šaržových a výrobních dat z jednoho stroje na druhý. Tento standard zvaný Weihenstephaner Food Standard má usnadnit součinnost strojů různých výrobců a vést k optimalizaci procesů v potravinářském průmyslu tím, že umožňuje jednotný způsob evidence a vyhodnocování dat. 

České firmy na veletrhu FachPack 2013

Na veletrhu vystavovalo celkem 1 440 firem, z toho 42 z České republiky. Nechyběli výrobci balicích strojů – např. firma Pavel Blažek zde představila své automatické vertikální balicí stroje AMT na balení sypkých produktů a firma Viking Mašek vystavovala svůj tradiční sortiment balicích strojů. V hale 9 vystavovaly čtyři firmy ve stánku pořádaném Českou obalovou aso­ciací Syba. Firma AMES z Ostravy se specia­lizuje na balení rozměrných strojních celků (vybavení elektráren apod.). Firma navrhne, jak vhodně rozčlenit strojní celek na jednotlivé prvky, konzervuje je a zabalí tak, aby se při dopravě nepoškodily. Dalšími vystavovateli ve společném stánku byly firma Forlit, vyrábějící pevné a přitom lehké voštinové panely pro balení, firma Panflex, zaměřená na potisk obalů, a společnost Thimm, dodavatel obalů na potraviny (víno, cukrovinky apod.).

FachPack je oblíbeným veletrhem nejen pro vystavovatele, ale i návštěvníky z ČR; ti tvořili druhou nejpočetnější skupinu zahraničních návštěvníků (po návštěvnících z Rakouska). Celkem si veletrh prohlédlo 34 598 zájemců, z toho 22 % zahraničních. 

(ev)

Obr. 1. Roboty na veletrhu FachPack: a) robot Yaskawa, b) robot KUKA, c) robot PacDrive od Schneider Electric