Experion obdržel certifikát bezpečnosti Achiles

Řídicí jednotka C300 systému Experion Process Knowledge System společnosti Honeywell obdržela od kanadské společnosti Wurldtech Security Technologies certifikát Achilles prvního stupně, který dokládá, že jde o informačně bezpečný produkt. Certifikační program Achiles je nástroj pro oceňování míry informační bezpečnosti automatizačních systémů založených na průmyslovém Ethernetu. Postup certifikace, vyvinutý společností Wurldtech Labs v roce 2007, je výsledkem dvou let výzkumné práce a spolupráce s průmyslovými partnery a uživateli automatizační techniky a postupně se stává de facto standardem. Získání certifikátu prvního stupně, který je osvědčením o tom, že systém splňuje z hlediska informační bezpečnosti ty nejpřísnější současné požadavky, je významnou konkurenční výhodou zvláště u projektů určených do oblastí, kde je zabezpečení informační infrastruktury kritické a její selhání by bylo spojeno s ohrožením životů nebo velkými finančními ztrátami.

(Bk)