Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Ex-Dienst – sdružení pro techniku do prostředí s nebezpečím výbuchu

Téma ochrany proti výbuchu jako bezpečnostního konceptu vycházejícího z fyzikální podstaty věci a zahrnujícího specifické požadavky na výrobky a provozní předpisy je zajímavé pro různé okruhy odborníků:
  • výrobce zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a zařízení pro ochranu proti výbuchu,
  • provozovatele zařízení, u nichž je nebezpečí výbuchu,
  • notifikované osoby podle směrnice EU 94/9/EG,
  • oborové svazy,
  • orgány dohlížející na bezpečnost práce,
  • příslušné orgány státní správy.
Správná interpretace norem, předpisů a nařízení v oblasti ochrany proti výbuchu vyžaduje intenzivní spolupráci všech zúčastněných osob. Jen tak je možné sjednotit různá hlediska a umožnit správnou realizaci potřebných ochranných opatření v praxi. Koordinace přístupů v rámci výborů a skupin pro provozní bezpečnost, jež existují u německých i mezinárodních odborných sdružení jako DIN, DKE, CEN, CENELEC, ISO nebo IEC, vytváří potenciál k dosažení skutečně účinné ochrany proti výbuchu při respektování požadavku na hospodárný provoz zařízení.
 
Proto se německá společnost pro automatizaci ve zpracovatelském průmyslu NAMUR v roce 2003 rozhodla vytvořit projektovou skupinu 5 s názvem Ex-Dienst Netzwerk Explosionschutz, zabývající se službami v oblasti techniky do prostředí s nebezpečím výbuchu. Za čtyři roky činnosti se jí podařilo vytvořit povědomí o potřebě úzké spolupráce mezi odborníky a organizacemi v naznačené oblasti. Pro to, aby se posílila stabilita společné práce, byla tato projektová skupina k 1. říjnu 2007 přetvořena v nezávislé sdružení institucí Ex-Dienst. Zakládací dohoda stanovuje novému sdružení pracovní úkoly a definuje orgány a principy společné práce. Ex-Dienst sdružuje tyto instituce: NAMUR, ZVEI, VDMA, BG Chemie, BGIA, TÜV Nord, BAM a PTB.
 
Významným výsledkem z poslední doby je zlepšení spolupráce při dohledu nad trhem s výrobky určenými do prostředí s nebezpečím výbuchu, konkretizace testů podle § 14 německého zákona o bezpečnosti práce, které se vykonávají před uvedením zařízení do provozu, a specifikace požadavků na úředně uznané autorizované osoby. Důležitým tématem pro budoucí práci je otázka certifikace společností poskytujících služby, např. opravy zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. Další otázkou, na niž se bude hledat odpověď, je to, do jaké míry přizpůsobit německé právní předpisy a nařízení mezinárodnímu procesu harmonizace norem. Sdružení si také klade za cíl vytvořit studii o potřebě komplexního vzdělávání odborníků na techniku do prostředí s nebezpečím výbuchu v Německu.
[Tisková zpráva NAMUR a prezentace prof. Uwe Klausmeyera, předsedy Ex-Dienst, na Generálním shromáždění NAMUR 2007.]
(Bk)