Evropské servisní středisko ABB zahájilo provoz v Ostravě

Servis je pro společnost ABB klíčovou oblastí pro následující období. Podle záměrů firmy má činit podíl servisu 20 % z celkového obratu. K tomu má přispět i nově otevřené Centrální evropské středisko pro servis motorů a generátorů a repase robotů v Ostravě, které je již třetím centrálním střediskem ABB v České republice. Dosud zde působí Operační centrum pro řešení mezinárodních projektů v oblasti procesní automatizace v Ostravě a Centralizované středisko pro výrobu rozváděčů pro Evropu v Trutnově.

 V Ostravě byl 14. června slavnostně otevřen nový závod společnosti ABB, který je zároveň centrálním evropským servisním střediskem pro servis motorů a generáto­rů a repase robotů. Společnost ABB do něj investovala více než 100 milionů korun. Z těchto prostředků byla postavena zcela nová hala v průmyslové zóně Ostrava Hrabová. Technické vybavení bylo zčásti zmodernizováno, zčásti bylo pořízeno zcela nové, přičemž cílem bylo zlepšit a zefektivnit výrobní a administrativní postupy.

Středisko vzniklo sdružením jednotek pro servis motorů a generátorů a repase robotů. Sloučení povede k efektivnější administrativě, umožní sdílet personál a harmonizovat procesy nejen ve výrobě. Servisní hala do budoucna nabídne další nové pracovní pozice. Do roku 2016 je v jednotce servisu motorů očekáván nárůst ze současných 72 na 120 zaměstnanců a v jednotce repase robotů z 20 na 35 za­městnanců.

Závod byl slavnostně otevřen za přítomnosti generálního ředitele ABB v České republice Hannu Kasiho. Ten o významu nového střediska řekl: „Ostravské servisní středisko je jediné tohoto typu v Evropě a svým významem zasahuje i do ostatních kontinentů. Jsou zde vytvářeny standardy i nástroje, které jsou následně používány v dalších certifikovaných závodech ABB po celém světě.“

Nové servisní středisko znamená pro společnost ABB v České republice významný ekonomický přínos. V oblasti repase robotů je v následujících pěti letech očekáváno zdvojnásobení objemu výroby a v servisu motorů a generátorů nárůst objemu přijatých zakázek na 13 milionů amerických dolarů.

Pro oddělení repase robotů jsou nakupovány použité roboty značky ABB z výrobních provozů v celé Evropě. Robot je vždy nejprve důkladně prohlédnut (obr. 2a). Jestliže je opravitelný, je rozmontován a jednotlivé díly jsou opraveny nebo vyměněny (obr. 2b). Poté je robot zase smontován a nalakován. Před dodáním zákazníkovi prochází repasovaný robot důkladným zkoušením. Je ověřována přesnost dráhy a opakovatelnost polohy. Teprve poté je robot prodán. Cena repasovaných robotů je přibližně 70 % ceny nového robotu.

(ev)

Obr. 1. Pohled do nově vybudovaného servisního střediska ABB, v němž je soustředěn sevrvis motorů a generátorů a repase robotů v Evropě

Obr. 2. Prohlídka jednotky repase robotů ABB: a) použitý robot je nejprve prohlédnut, b) robot je rozmontován a díly jsou opraveny nebo vyměněny