Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Evropské asociace uživatelů automatizace procesní výroby se setkaly v Bruselu

Dne 13. srpna 2012 se v Bruselu poprvé setkali členové evropských asociací uživatelů automatizační techniky pro procesní výrobu. Zúčastnili se členové představenstev a manažeři asociací EI, EXERA, WIB a NAMUR. Cílem bylo dosáhnout společného porozumění v otázkách organizace, strategických cílů, oblastí působení a struktury členství. Úkolem rovněž bylo najít oblasti, v nichž mohou tyto asociace těsněji spolupracovat k vzájemnému prospěchu. Přítomní diskutovali o potenciálních oblastech spolupráce a o překážkách, které jí brání.

Asociace společně představují více než 200 významných uživatelů automatizační techniky z Evropy, a proto jsou příležitosti ke sdílení zkušeností a propojování aktivit ohromné.

Většina členských firem, stejně jako dodavatelů automatizační techniky a řídicích systémů, má v současné době globální působnost. Proto se všichni shodli na tom, že spolupráce jednotlivých národních asociací je nezbytná.

Asociace se dohodly, že si budou pravidelně navzájem vyměňovat informace a že zřídí společné pracovní skupiny, které se budou zabývat funkční bezpečností, bezdrátovými přenosy dat, kybernetickou bezpečností, výběrem provozních průtokoměrů a správou alarmů.

Diskuse byly otevřené a konstruktivní. Všichni se shodli na tom, že bližší spolupráce přinese všem asociacím významné výhody, a proto výsledky první schůzky předčily očekávání.

Jednání se zúčastnila také organizace EEMUA (Engineering Equipment and Materials Users Association), mezinárodní asociace uživatelů strojních zařízení a materiálů (včetně automatizační techniky), jež se také podílela na diskusích o spolupráci s asociacemi uživatelů automatizační techniky pro procesní výrobu.

Které evropské asociace se schůzky zúčastnily?

EI, Evaluation International (www.evaluation-international.com), byla založena v roce 1962 jako Sira Instrumentation Panel (SIREP). Spolupracuje s WIB a EXERA a společně s nimi tvoří mezinárodní asociaci uživatelů automatizační techniky s více než 100 členy v celé Evropě. Sama má přibližně třicet členů ve Velké Británii a ve Švédsku. Většina současných členů EI je aktivní v oblasti energetiky, zejména jaderné. Aktivity EI jsou proto zaměřeny především na funkční bezpečnost a splnění specifických požadavků na automatizační techniku v energetice.

EXERA (www.exera.com) byla založena v roce 1974. Je to francouzsko-italská asociace se 40 členy – uživateli automatizační a měřicí techniky. Dvacet technických komisí se zabývá vývojem provozních snímačů (průtokoměrů, analyzátorů) a řídicích systémů a vytváří studie z oblasti funkční bezpečnosti nebo MES. EXERA pořádá technické konference otevřené všem zájemcům. Aktiv­ně spolupracuje s francouzskou vládou a Evropskou komisí.

NAMUR (www.namur.de) je mezinárodní asociace uživatelů automatizační techniky v procesním průmyslu. Byla založena v roce 1949 v Leverkusenu a sídlí v Německu. Má 135 členů, kterým umožňuje sdílet znalosti a zkušenosti s instalací, provozem a údržbou automatizační techniky, přičemž cílem je dosáhnout efektivních, udržitelných a bezpečných výrobních procesů a podílet se na dalším vývoji automatizační techniky.

WIB (www.wib.nl) je mezinárodní sdružení uživatelů automatizační techniky v procesní výrobě. Sídlí v Nizozemí a bylo založeno v roce 1963. Zpočátku se zaměřovalo na vývoj provozní měřicí techniky; v současné době má devět pracovních skupin pro sdílení informací a zkušeností a vytváření studií a dokumentů ve všech oblastech společných zájmů jeho členů.

(Bk)