Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Evropská unie vyhlašuje boj proti spamu

číslo 7/2004

Evropská unie vyhlašuje boj proti spamu

Podniky a organizace v celé EU jsou při svých každodenních aktivitách stále víc závislé na elektronické poště a internetu. Rostoucí záplava tzv. spamu – nevyžádané elektronické pošty – však hrozí, že je zadusí. Spam činí v současné době v patnácti zemích EU (podle údajů z prosince 2003) asi 50 % z celkového objemu elektronické pošty a jeho podíl z měsíce na měsíc roste. Zhoubný spam se pokouší získat od neopatrných příjemců osobní údaje anebo finanční prostředky i šířit počítačové viry.

Zatímco počítače a zvláště elektronická komunikace přinesly podnikům mnoho nesporných výhod, současná záplava spamu hrozí, že o mnohé z nich, a tím i o část nárůstu produktivity, opět přijdou. Obrovský rozsah nevyžádaných e-mailů zatěžuje i poskytovatele internetových služeb, přičemž použití „filtračního„ softwaru prodlužuje dobu přenosu zpráv a někdy může s nevyžádanými e-maily blokovat i ty očekávané. Pracovníci navíc odstraňováním spamu ztrácejí mnoho času, a proto firmám zbytečně rostou provozní náklady. Spam také podrývá důvěru veřejnosti v informační společnost a je překážkou hromadného zavedení elektronického obchodu (e-commerce) a služeb (e-services) do praxe.

Evropská komise pro podnikání a informační společnost se proto snaží přimět průmysl a politiky ke společnému boji proti této bobtnající překážce. Její komisař Erkki Lükanen nedávno při předkládání návrhu opatření pro omezení spamu v zemích EU připustil, že samotné zákony šíření spamu nezastaví. Podle směrnice platné již od října 2003 je přímý marketing prostřednictvím elektronické pošty anebo textových zpráv do mobilních telefonů v EU v principu přípustný jenom tehdy, když s ním uživatel předem vysloví souhlas. V praxi se ale toto ustanovení nedodržuje, a to bez postihu. Současně přichází mnoho nevyžádaných e-mailů ze zemí, které nejsou členy EU. Komisař Lükanen zdůraznil, že spam jako celosvětový problém vyžaduje celosvětová opatření. Za nejvhodnější mnohonárodní platformu pro vytvoření účinného antispamového (protispamového) právního rámce komisař EU považuje Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Soubor právních opatření by měl podle představ komise zahrnovat těchto pět hlavních okruhů:

  • účinný zákon proti šíření spamu přijatý ve všech zemích,

  • mezistátní spolupráce při trestním stíhání ve specifických případech přesahujících hranice jedné země,

  • samoregulující opatření hlavních aktérů na trhu, zejména v oblasti marketingových a obchodních praktik,

  • technická řešení pro zvládnutí problému spamu, včetně účinného filtrování a jiných preventivních opatření,

  • co neúplnější informovanost co nejširšího okruhu uživatelů o tom, jak mají spam sami minimalizovat, jak na něj mohou reagovat i jak si mohou stěžovat.

Komise EU očekává především od národních vlád členských (i nově přistupujících) zemí, že budou společně se zákonodárci, představiteli průmyslu a uživateli internetu šíření spamu předcházet. V tomto směru je sice rozhodující účinné prosazení závazných předpisů na vládní úrovni, avšak neméně důležitá jsou účinná technická řešení a samoregulující opatření průmyslové sféry a všech uživatelů internetu.
[Kampf dem Spam (Boj proti spamu). Innovation & Technologietransfer, 2004, č. 2, s. 8.]

Kab.

Inzerce zpět