Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Evropská cena za technologie pro informační společnost

číslo 3/2005

Evropská cena za technologie pro informační společnost

Symbolem moderní doby je i letos znovu vyhlašovaná soutěž o prestižní Evropskou cenu za technologie pro informační společnost (European Information Society Technologies Prize – EISTP). Od roku 1995, kdy byla soutěž v rámci programu ESPRIT iniciována Evropskou komisí, je cena každoročně udělována za nové technicky progresivní produkty s vysokým podílem informatiky a průkazným tržním potenciálem.

Jejím úkolem je podporovat rozvoj a zvyšování úrovně informatiky a oceňovat v této oblasti nové myšlenky a výsledky výzkumu a vývoje, které se podařilo dovést do stadia komerčně využitelných výrobků, a stimulovat tak inovační aktivity a konkurenceschopnost průmyslu evropských zemí.

Každoročně je z došlých přihlášek nominováno padesát až sedmdesát kandidátů na ocenění dvaceti nejlepších produktů cenou ve výši 5 000 eur s právem představit vítězné výrobky na výstavě pořádané u příležitosti Evropské konference o informatice. Z dvaceti oceněných finalistů porota odborníků vybere tři hlavní vítěze, z nichž každý se stává držitelem plakety Grand Prize a je oceněn cenou ve výši 200 tisíc eur. Hodnota ceny však nespočívá pouze ve finančním ohodnocení. Již základní nominace je pro organizace a jejich produkty významným přínosem v publicitě, ve zviditelnění a prosazování se na trhu v mezinárodním měřítku.

Soutěž o tuto cenu je přístupná všem organizacím působícím v zemích Evropské unie a také v dalších evropských zemích, včetně zemí střední a východní Evropy a Izraele. V minulých ročnících byla soutěž obeslána i mnoha velmi kvalitními produkty z České republiky a mezi oceněnými bylo sedm českých firem působících v oblasti informatiky – Hydroinform, a. s., AEC, s. r. o., Decros, s. r. o., Advanced Computer Research Praha, s. r. o., Immobiliser Central Europe, Medium Soft, a. s., Unis, s. r. o.; velkým uznáním je však i zařazení dalších českých firem do výběrových okruhů nominací na vítěze.

Letošní uzávěrka podání přihlášek do soutěže je 12. května 2005. Informace a přihlášky lze získat u organizátora soutěže Euro-CASE nebo v kontaktním středisku pro Českou republiku, jímž je Inženýrská akademie České republiky. Inženýrská akademie může zájemcům o účast v soutěži poskytnout také kvalifikované informace a pomoc při přípravě potřebných podkladů k přihlášce do soutěže. Své dotazy můžete adresovat na Ing. Hayera, a to prostřednictvím elektronické pošty (hayer@kav.cas.cz) nebo telefonicky (224 240 597).

(jj)