Evropská auta chtějí být plug and play

číslo 7/2005

Evropská auta chtějí být plug and play

Evropští výrobci hledájí co nejvýhodnější řešení elektroniky v automobilech. Při zlepšování spolehlivosti a ovladatelnosti automobilů se výrobci ve všech oblastech, od motoru, řízení a brzd až po komunikaci, zábavu a rozhraní mezi člověkem a vozem, stále častěji spoléhají na elektroniku. Problém je, že každou novou komponentu je třeba důkladně ověřit nejen samotnou, ale i v interakci se všemi dosavadními komponentami, a zajistit, aby se navzájem nevhodně neovlivňovaly. V důsledku toho jsou projekty zavádění nové elektroniky do automobilů stále náročnější na peníze i čas. Aby získali pro Evropu významnou konkurenční výhodu v oblasti vývoje aut, jejich výrobci, dodavatelé komponent a akademická sféra spojili své síly v projektu EAST-EEA (Electronics Architecture and Software Technology-Embedded Electronic Architecture). Projekt měl tři cíle:

  • vytvořit standardní middleware,
  • zpřístupnit ho prostřednictvím jazyka vyšší úrovně,
  • vyvinout specializované nástroje, včetně testovacích a demonstračních.

„Rozhodli jsme se vytvořit standardní middleware pro automobily integrující všechny jednotlivé elektronické systémy, subsystémy, moduly a komponenty od různých dodavatelů do jednoho síťového systému vozidla. Snahou je efektivně zvládat stále rostoucí složitost elektronicky řízených funkcí v současných i budoucích vozidlech. Architektura EAST-EEA a její validované programovací metody jsou základem dalšího vývoje v této oblasti. Nejde přitom jen o to, rychleji vyvinout a uvést na trh nové systémy, jako např. elektronické řídicí ústrojí, ale také zaručit jejich jakost, pro konkurenceschopnost evropských automobilů velmi důležitou,„ objasňuje Joseph Beretta z PSA Peugeot Citroen.

Projekt EAST-EEA si vyžádal 250 člověkoroků práce při nákladech 40 milionů eur. Podíleli se na něm partneři z Francie, Německa, Itálie a Švédska. Jeho výsledky jsou základem jednak projektu EASIS, uskutečňovaného v rámci 6. rámcového programu EU, jednak současné iniciativy výrobců automobilů s názvem Automotive Open System Architecture (AUTOSAR).
[InTech News, 1. dubna 2005.]

(sm)