Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Evropa se spojuje k zajištění kybernetické bezpečnosti informačního prostředí

Evropskou unií byl za účelem zajistit kybernetickou bezpečnost kritických informačních infrastruktur v Evropě k 1. lednu 2019 spuštěn nadnárodní projekt Concordia. 

V současné době jsou stále častěji zaznamenávány nejrůznější útoky na samotné počítače (hardware, software), data i komunikační sítě jako takové. Útoky jsou čím dál tím promyšlenější, účinnější i nebezpečnější. V důsledku toho ve světě sílí obavy z kybernetických útoků na kritické informační struktury, které mohou mít v rozvinuté digitální společnosti hrozivé až fatální důsledky. V mnoha zemích je proto vynakládáno obrovské úsilí a s ním nemalé finanční prostředky na výzkum a vývoj účinných metod a prostředků k ochraně kritických informačních infrastruktur před kybernetickými útoky. Pozadu nezůstává ani EU, která v rámci programu H 2020 spustila projekt s názvem Concordia, v plném znění Cyber security cOmpeteNCe fOr Research anD Innovation

Rámec projektu Concordia

Vedoucí úlohu koordinátora evropského projektu Concordia přebral od začátku ledna 2019 výzkumný ústav CODE (Cyber Defence), součást Univerzity spolkové armády (Universität der Bundeswehr) v Mnichově. Cílem projektu je propojit střediska zabývající se v Evropě kybernetickou bezpečností, koordinovat vývoj produktů a služeb IT ve spolupráci s průmyslem a vytvořit celoevropskou platformu pro základní a rozšířené vzdělávání v oboru bezpečnosti IT. Výzkumný ústav CODE koordinuje v rámci projektu Concordia celkem 46 partnerů projektu, z nichž 23 jsou univerzitní akademická pracoviště a 23 průmyslové firmy a organizace, z Evropy i odjinud (obr. 1). Mezi univerzitními partnery jsou renomované vysoké školy a výzkumné ústavy, jako např. Univerzita Twente, Univerzita Milán, Imperial College London, Technická univerzita Darmstadt, Univerzita OsloMet, Leibnizovo výpočetní středisko atd. Partnery z podnikové sféry jsou světoznámé koncerny jako Siemens, BMW, Infineon, Airbus Defence and Space nebo významné malé a středně velké podniky (SME), např. Secunet, Bitdefender atd. Za Českou republiku je spolupracujícím partnerem Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. 

Cílem je efektivní ochrana digitální společnosti

Výzkumný ústav CODE se prosadil se svým návrhem obsahu projektu Concordia a jako jeho koordinátor v náročném výběrovém řízení v konfrontaci s dalšími renomovanými soutěžícími. Podle vedoucí projektu a ředitelky ústavu CODE prof. Gabi Dreové přesvědčil ústav CODE soutěžní porotu zejména vysokou úrovní odbornosti mnoha svých profesorů, dlouholetými zkušenostmi ve výzkumu kybernetické bezpečnosti a výborným zapojením do národní a mezinárodní komunity v daném oboru.

„S projektem Concordia chceme propojit mnohočetné znalosti v oboru IT, abychom zvýšili digitální suverenitu Evropy,“ vysvětlila prof. Dreová a pokračovala: „Chceme Evropu a digitální společnost chránit před kybernetickými útoky a vyvíjíme za tím účelem potřebné výkonné koncepce, nástroje a produkty.“ Tato ochrana bude zahrnovat celou společnost, od občanů přes firmy až po státní správu a zařízení. Dalším cílem projektu Concordia je vytvořit metodiku pro základní i nadstavbové vzdělávání v oboru kybernetické bezpečnosti IT. 

Výhledy

Evropský projekt Concordia je naplánován na čtyři roky, od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022, a Evropská unie ho bude financovat částkou 16 milionů eur. K této částce přibudou ještě národní a podnikové podpůrné finanční prostředky v celkové výši asi 7 milionů eur. Úvodní zasedání k zahájení projektu za účasti všech kooperačních partnerů se konalo 28. a 29. ledna 2019 v prostorách výzkumného ústavu CODE v Mnichově. Další informace o projektu lze nalézt na www.Concordia -h2020.eu.

V České republice se podobnou problematikou na národní úrovni zabývá např. projekt Kybernetický polygon, jehož řešitelem je Ústav výpočetní techniky spolu s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity v Brně za podpory Ministerstvem vnitra ČR v programu výzkumu zabezpečení ČR (https//www.kypo.cz). Problém je to velmi závažný, zejména v souvislosti s varováním českého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle kterého např. některé používané prostředky od čínské firmy Huawei představují bezpečnostní riziko.

[EU-Projekt: Europa vernetzt sich in der Cybersicherheit. Pressemitteilung der Universität der Bundeswehr München, 26. 2. 2019.] 

Ing. Karel Kabeš

Obr. 1. Předmětné oblasti a struktura odborných partnerů evropské projektu Concordia (zdroj: Code)