Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Euroasijské průmyslové veletrhy WIN 2005

číslo 12/2004

Euroasijské průmyslové veletrhy WIN 2005

Ve dnech 17. až 20. března 2005 se v Istanbulu uskuteční průmyslový veletrh WIN – World of Industry 2005. Zastřešuje sedm veletrhů pokrývajících v Turecku a přilehlých zemích euroasijského regionu potřeby výrobců i uživatelů v odvětvích automatizace (oborový veletrh Otomasyon), elektrotechniky, strojů a strojních zařízení, manipulační techniky, svařování, chemie a hydrauliky s pneumatikou. Sedm předních průmyslových veletrhů konaných společně na jenom místě nabízí vynikající příležitost k navázání nových obchodních kontaktů a nalezení podnikatelských příležitostí v dané zeměpisné oblasti.

Na veletrhu WIN 2004 se 78 000 návštěvníkům z 37 zemí představil v Turecku dosud rekordní počet 664 vystavovatelů. Pro jejich rostoucí zájem se pro WIN 2005 v istanbulském výstavním a kongresovém centru Tuyap staví nová hala.

Souběžně s WIN 2005 se bude opět konat Industrial Activities Summit, vrcholné setkání předních podnikatelů, vědců, akademiků, politiků a novinářů z euroasijského regionu.

Růst zájmu o zmíněný veletrh je odrazem skutečnosti, že se Turecko postupně stává významným účastníkem světového obchodu s prostředky pro průmyslovou výrobu, a to jako dovozce i vývozce, a zemí zajímavou pro zahraniční investory. Přispívají k tomu jeho strategická poloha „obchodního mostu„ mezi západoevropskými zeměmi a Blízkým a Středním východem, oblastí kolem Černého moře, Středozemím, Balkánem a Kavkazem a rovněž vnitřní trh uspokojující potřeby 70 milionů obyvatel při stálém růstu obratu (5,9 % v roce 2003, očekáváno 7,9 % v roce 2004 a mezi 6 a 8 % v roce 2005). Další informace o veletrzích WIN lze nalézt na http://www.bilesim.com.tr

(kp)

Inzerce zpět