Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Euro ID a ID World International Congress společně ve Frankfurtu

Odborný veletrh identifikační techniky Euro ID a stejně zaměřená konference ID World International Congress se budou ko­nat 18. až 20. listopadu 2014 ve Frankfurtu nad Mohanem. Pořadatel, společnost Mesa­go, očekává, že půjde o velmi úspěšné akce. Svědčí o tom mj. to, že výstavní plocha vele­trhu Euro ID už je téměř vyprodaná. Přihlá­sila se většina loňských vystavovatelů a při­bližně čtvrtina dosud přihlášených jsou noví vystavovatelé, kteří budou na veletrhu Euro ID poprvé. Zhruba třetina vystavovatelů je ze zahraničí. Kompletní seznam dosud přihláše­ných vystavovatelů je na www.euro-id-trade­fair.com/exhibitorlist.

 
Pořadatelé očekávají také účast vysoce od­borných návštěvníků. Vypovídají o tom úda­je z loňského roku: mezi návštěvníky byli konstruktéři, technici, členové vedení firem a obchodníci – dvě třetiny návštěvníků uved­lo, že mají pravomoc rozhodovat o objed­návkách. Návštěvníci do Frankfurtu přije­li ze 43 zemí. Pro registraci návštěvníků je třeba použít odkaz www.euro-id-tradefair.com/tickets.
 
Konference ID World International Con­gress bude zaměřena na příležitosti rostou­cího trhu s identifikační technikou, ať jsou to tradiční optické kódy, RFID, biometrie, přístupové karty nebo systémy pro sběr dat. Na konferenci zazní také přehledové pří­spěvky zaměřené na obor identifikace jako celek a jeho trendy. Blíže na www.euro-id-tradefair.com.

(Bk)