Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

EUCHNER a průmysl 4.0

Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent určených k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních. Jde hlavně o bezpečnostní dveřní spínače a zámky s unikátně kódovanými RFID transpondéry, bezpečnostní relé a PLC a systémy elektronických klíčů EKS pro řízení přístupu i v bezpečnostně relevantních aplikacích.

V letošním roce budou na trh uvedeny také novinky umožňující komunikaci na úrovni průmyslu 4.0. 

Neutuchající dialog – bezpečnostní spínač CES-C07 a bezpečnostní modul ESM-CB

Na první pohled se nový bezpečnostní spínač Euchner CES-C07 (obr. 1) možná příliš neliší od stávajících typů, ale hlavní inovace jsou skryté uvnitř.

Spínač CES-C07 doplňuje známé a běžně používané řazení spínačů do série nově přidanou pokročilou diagnostikou. A umí dokonce více: pro účely prediktivní údržby snímač umí poskytovat nadřazenému řídicímu systému nejen provozně relevantní údaje, ale i data umožňující včas odhadnout blížící se selhání.

Jestliže je řetězec spínačů připojen do bezpečnostního modulu CES-CB vybaveného rozhraním IO-Link, jsou do něj z každého spínače synchronně odesílány údaje důležité pro nadřazený systém, např. o stavu bezpečnostních výstupů nebo o poloze dveří, ale také o indikaci slabého signálu pro účely včasného seřízení dveří apod. Na požádání lze vyčíst nejen detailní chybové kódy, ale i napájecí napětí, teplotu a počet sepnutí každého spínače. Pro detekci pokusů o neoprávněnou manipulaci s řetězcem spínačů lze získat i údaje o aktuálním počtu připojených spínačů, např. pro detekci ochromení zkrácením řetězce. Pomoci může i čtení kódu aktuál­ního, právě učeného nebo zablokovaného transpondéru. U spínačů s kódováním Multicode, které reagují na jakýkoliv aktuátor, lze dokonce za pomoci vyčítání kódu přiloženého aktuátoru a jeho zpracováním v řídicím systému vytvořit malý identifikační systém s bezpečnostní funkcí nebo dovolit práci s několika různými, ale ne se všemi aktuátory. Pro srovnání, standardní provedení Unicode reaguje pro zajištění ochrany proti neoprávněné manipulaci jen na jeden jediný předem naučený aktuátor.

Další důležitou vlastností jsou zcela přepracované bezpečnostní výstupní obvody. Testovací pulzy jsou výrazně kratší, takže nevznikají komplikace u starších řídicích systémů. Nová technika také umožňuje do řetězce spínačů CES-C07 zapojit prvky s klasickými bezpotenciálovými elektromechanickými kontakty, jako jsou koncové spínače nebo tlačítka nouzového zastavení. Podporován je i hot plug-in: po výměně poškozeného spínače nebo kabelu už není nutné celý řetězec znovu inicializovat, komunikace se obnoví automaticky.

Z mechanického hlediska zůstávají spínači tři aktivní strany, z nichž je možné přibližovat aktuátor. Byla změněna rozteč montážních otvorů na nyní již standardních 22 mm. I přes zmenšené rozměry se povedlo integrovat konektor M12 přímo na tělo spínače (starší provedení jej měly na krátkém kabelu). 

Komunikace na úrovni průmyslu 4.0

Přestože má šířku pouhých 18 mm, je nový bezpečnostní modul ESM-CB (obr. 2) multifunkční: je to vyhodnocovací jednotka, bezpečnostní relé a zařízení IO-Link v jednom. Představuje vše, co je třeba pro zabezpečení malého stroje.

ESM-CB má dva vstupní bezpečnostní okruhy. První je určen pro připojení prvků s bezpotenciálovými výstupy nebo výstupy OSSD (Output Signal Switching Device), stejně jako to umí moderní bezpečnostní relé. Druhý okruh je určen pro spínače s možností komunikace, jako jsou třeba nové CES-C07. Veškerá data z nich jsou pak dostupná prostřednictvím integrovaného rozhraní IO-Link.

Bezpečnostní modul umožňuje volit režim startu a má povolovací vstupy pro vzájemné propojení s ostatními bezpečnostními řídicími prvky. Bezpečnostní výstupy jsou dva, vnitřně redundantní, reléové se zatížitelností proudem až 6 A. Na přední straně modulu je šest stavových a diagnostických LED indikátorů. 

(EUCHNER electric s. r. o.)

Obr. 1. Bezpečnostní spínač Euchner CES-C07

Obr. 2. Bezpečnostní modul ESM-CB s rozhraním IO-Link