Ethernetové přepínače v provedení Logo!

Kompaktní moduly ethernetových přepínačů (switch) s typovým označením CMS 230 a CMS 12/24 rozšiřují počet portů, jejichž prostřednictvím lze logické moduly Logo! připojit k síti Ethernet. Provedení těchto přepínačových modulů je totožné s provedením logických modulů Logo!, díky čemuž je instalace přepínačů bezproblémová a s minimálními požadavky na další prostor.

Modul CSM 230 je napájen střídavým napětím 110 nebo 230 V, zatímco modul CSM 12/24 je určen k napájení stejnosměrným napětím 12 nebo 24 V DC. Moduly obou typů jsou napájeny za použití vlastních svorkovnic. Mají shodně po čtyřech portech s konektory RJ45, z nichž tři jsou umístěny na spodní straně a čtvrtý, určený k rychlému připojení programovacích a diagnostických zařízení, se na­chá­zí na čelní straně modulu. Jde o neřízené přepínače umožňující buď navzájem propojit logické moduly, nebo je spojit s dalšími komponentami typu např. operátorských panelů, programovatelných automatů (PLC) skupiny Simatic či programovacích zařízení (PG). Nové přepínačové moduly jsou stejně jako logické moduly Logo! vhodné k realizaci širokého spektra řídicích úloh v různých průmyslových odvětvích. Lze je po­užít také samostatně k připojení jakýchkoliv ethernetových zařízení k síti Ethernet.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com