Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Ethernetové přepínače Scalance X-500 propojují automatizační sítě s podnikovým informačním systémem

Siemens rozšířil nabídku přepínačů (switch) pro průmyslový Ethernet o novou řadu přístrojů určených k montáži do rozváděčů o rozměru 19". Ethernetové přepínače řady Scalance X-500 jsou vhodné zejména pro strukturování rozsáhlejších automatizačních sítí a pro jejich připojení k podnikovému informačnímu systému. Typickými oblastmi jejich využití jsou výstavba a propojování sítí ve výrobních závodech a v příbuzných odvětvích (např. při těžbě surovin, v logistice či v dopravě).

Přepínače využívají k připojení kabelů čtyřportové elektrické a optické připojovací moduly, jež lze vyměnit za chodu zařízení. Přepínač Scalance XR528-6M s výškou 2U má šest slotů pro připojovací moduly, každý se čtyřmi porty. Přepínač Scalance XR552-12M s výškou 3U má dvanáct slotů. Připojit lze tudíž až 24, resp. 48 koncových zařízení při přenosové rychlosti od 10 do 1 000 Mb/s. Mimoto mají přístroje obou verzí až čtyři volné sloty pro moduly fyzického rozhraní typu SFP+ (Small Form-factor, Pluggable) pro desetigigabitový Ethernet, které se používají při tvorbě páteřních sítí.

Přepínače řady Scalance X-500 nabízejí vlastnosti protokolů Layer-2 a Layer-3 – např. statické a dynamické směrování při komunikaci se sítěmi na úrovni podnikového informačního systému. Přístroje podporují kruhovou redundanci a protokoly RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) a MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol).

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz/scalance a www.siemens.com/switches