Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Ethernetové přepínače řady Scalance s funkcí PoE

Tři z přepínačů řady Scalance pro sítě průmyslového Ethernetu jsou nově vybaveny funkcí napájení po této síti (Power over Ether­net – PoE) podle normy IEEE 802.3at Class 1 (dříve IEEE 802.3af), definující sdružený přenos dat a energie mezi přepínači a koncový­mi ethernetovými zařízeními. Jsou to neřízený přepínač X108 PoE a řízené modulární přepínače X308-2M PoE a XR324-4M PoE, k nimž lze, podle typu přístro­je, připojit dvě, čtyři nebo osm koncových zařízení standar­du PoE.
Koncovými zařízeními mohou být např. přístroje pro in­ternetovou telefonii, skeno­vací systémy, zařízení pro přístup do bezdrátové sítě, webové kamery apod. Meto­da PoE nejen pomáhá snížit náklady na kabeláž. U mnoha kon­cových zařízení umožňuje také vyloučit jinak nezbytný síťový na­pájecí zdroj, jehož úlohu přebírá zdroj s funkcí PoE podle normy vestavěný v přepínači.
 
Norma IEEE 802.3at Class 1 otevírá v oboru průmyslové automa­tizace nové možnosti využití Ethernetu jdoucí nad dosavadní rámec pouhé výměny dat mezi automatizačními přístroji. V případě video­dohledu, jehož doménou dosud byl téměř výlučně obor zabezpečení budov, umožňují nové přepínače s funkcí PoE použít webové kamery i v automatizačních úlohách. Mezi možnými způsoby využití může být např. sledování regálových zakladačů ve skladech či podpora operá­torů technologických zařízení pro dosažení vyšší úrovně bezpečnosti pracovníků a techniků i kvality výrobků.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com