Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Ethernetové I/O moduly Moxa s širokou podporou průmyslových a počítačových protokolů

Pro ty, kdo hledají pro své I/O systémy jednoduše použitelné komunikační brány, jsou určeny vstupní a výstupní moduly Moxa řady ioLogik E1200 (obr. 1), které podporují všechny nejrozšířenější protokoly z oblasti průmyslové automatizace a informačních systémů. Většina techniků v oblasti IT má zkušenosti s používáním protokolů založených na SNMP nebo RESTfulAPI. Naproti tomu technici zabývající se průmyslovou automatizací upřednostňují protokoly, jako jsou Modbus nebo EtherNet/IP (obr. 2). Při realizaci systémů průmyslového internetu věcí se tyto světy intenzivně prolínají. I/O signály je často třeba integrovat do cloudových databází s omezenou podporou průmyslových protokolů nebo je vzhledem k počtu integrovaných I/O signálů nutné využívat jiné způsoby komunikace, než nabízejí průmyslové protokoly. Požadavek na používaný protokol často vychází i ze zaměření a zkušeností konkrétního integrátora systémů. Mnohdy je také užitečná současná podpora několika protokolů, jak průmyslových, určených pro přímé řízení procesů, tak i počítačových, vhodných pro analýzu provozu a monitorování efektivity technologie.

Inteligentní vstupně-výstupní moduly ioLogik E1200 umožňují sbírat data z I/O zařízení a poskytovat je informačním i řídicím systémům. Moduly řady ioLogik E1200 podporují šest různých protokolů. Jsou to Modbus TCP, EtherNet/IP a Moxa Active OPC, oblíbené v průmyslové automatizaci, a SNMP, RESTful API a Moxa MXIO z oblasti IT. 

Přímé připojení do IIoT bez instalace převodníku protokolů

Přímé použití protokolů SNMP nebo RESTfulAPI v aplikacích IIoT pro sběr dat z modulů řady ioLogik E1200, bez nutnosti použít dodatečný převodník pro konverzi protokolů, snižuje náklady na integraci. 

Snadné rozšíření počtů I/O u PLC v nepříznivém prostředí

Moduly ioLogik E1200 mají certifikaci pro prostředí s nebezpečím výbuchu Class 1 Division 2 podle amerických norem NEC/NFPA a do zóny 2 podle ATEX. Navíc pracují v širokém rozsahu pracovních teplot. To je jejich výhoda při sběru dat a řízení v nepříznivých podmínkách. 

Aktivní a snadný sběr dat

Pro připojení modulů ioLogik E1200 k systémům s klientem OPC je možné použít zdarma dodávaný Moxa MX-AOPC UA Server a využívat výhody efektivní komunikace s aktivní „push technology“. Potřebuje-li zákazník naprogramovat vlastní aplikaci, knihovna Moxa MXIO Library mu práci zjednoduší. Knihovna podporuje operační systémy Windows i Linux. 

Aktivní OPC server Moxa

Před deseti lety představila společnost Moxa svůj patentovaný protokol AOPC, který pro komunikaci s hardwarem využívá metodu push technology. Díky ní se stavy I/O na serveru MX-AOPC UA Server aktualizují pouze tehdy, nastane-li změna stavu I/O, dosáhne-li analogová hodnota přednastavené úrovně nebo je-li požadována změna stavu výstupu. Použití této metody řízení komunikace minimalizuje nadbytečnou komunikaci a zrychluje odezvu I/O v porovnání s tradičními metodami založenými na dotazovacích protokolech. Díky protokolu AOPC, vyvinutému společností Moxa, mohou uživatelé přijímat alarmy v reálném čase a včas reagovat na nebezpečné situace. 

Knihovna Moxa MXIO

Knihovna Moxa MXIO je použitelná nad operačními systémy Windows i Linux. Podporuje jazyky C++, Visual Basic, Visual C++ a .NET. Knihovna usnadňuje vývoj aplikací v pokročilých vývojových prostředích využívajících moduly ioLogik E1200 připojené na ethernetovou síť. S knihovnou jsou dodávány zdrojové kódy ukázkových aplikací pro jazyky C# a Visual Basic. S bezplatnou knihovnou Moxa MXIO mohou programátoři také vytvářet vlastní aplikace pro operační systém Linux. 

Dodavatel modulů Moxa

Dodavatelem ethernetových I/O modulů, síťových prvků pro průmyslový Ethernet, softwaru a příslušenství od výrobce Moxa a dalších zařízení pro průmyslovou komunikaci je společnost ELVAC a. s. Podrobnější informace mohou zájemci najít na internetových stránkách www.moxa.cz. 

(ELVAC a. s.)

Obr. 1. I/O modul ioLogik E1200 od firmy Moxa

Obr. 2. Požadavky na komunikaci v provozních řídicích systémech a informačních systémech výroby jsou odlišné, proto se v obou oblastech používají rozdílné protokoly

Obr. 3. Server AOPC umožňuje komunikaci podmíněnou změnami a událostmi a propagaci alarmů v reálném čase

 

Základní vlastnosti modulů ioLogik E1200:

  • podpora protokolů EtherNet/IP, Modbus TCP, SNMP a RESTful API,
  • aktivní komunikace se serverem MX-AOPC UA,
  • jednoduchá správa I/O prostřednictvím knihovny MXIO v operačních systémech Windows a Linux,
  • dvouportový ethernetový switch pro topologii daisy-chain,
  • certifikace do prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 2 podle ATEX, Class I Division 2 podle NEC/NFPA,
  • rozsah provozních teplot –40 až +75 °C.