Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

EtherNet/IP také s konektorem M12

číslo 5/2004

EtherNet/IP také s konektorem M12

Organizace sdružující dodavatele sběrnice DeviceNet (Open DeviceNet Vendors Association – ODVA) oznámila, že k současnému konektoru typu RJ45 v provedení s krytím IP67 přidala do své specifikace průmyslové komunikační sběrnice EtherNet/IP jako spojovací prvek čtyřkolíkový konektor M12 s kódováním typu D. Bez standardizace konektorů nelze zajistit požadovanou interoperabilitu v řídicích sítích sestavovaných z prvků od různých dodavatelů. Proto je dosavadní roztříštěnost v oblasti konektorů pro průmyslový Ethernet určených do nepříznivých provozních podmínek pro konečné uživatele dosti nepříznivá. Přijetím tohoto typu konektoru do své specifikace odstraňuje ODVA další z bariér dosud bránících širšímu využití Ethernetu ve výrobních provozech. Uvedený konektor M12 je nyní v průmyslu velmi populární, zejména v Evropě. Pro spoje Ethernetu tam, kde je nutné krytí IP67, ho zvolily již dvě významné standardizační organizace – ODVA a Profibus International.
[ARC News, 9. dubna 2004.]

(kp)

Inzerce zpět