Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

EtherNet/IP pro nižší spotřebu energie

Sdružení ODVA oznámilo na tiskové konferenci na Hannover Messe 2012 první změny specifikací, které povedou k nižší spotřebě energie v sítích EtherNet/IP a ostatních sítích CIP. ODVA vydává změny v síťové specifikaci dvakrát za rok. Cílem častých změn je rozšiřovat oblast, kde mohou koncoví uživatelé využívat sítě CIP: EtherNet/IP, DeviceNet, CompoNet. První změna specifikace v roce 2012 vede ke snížení spotřeby energie a následuje brzy po posledním vylepšení, které bylo uvedeno v listopadu 2011 a rovněž se týkalo snížení spotřeby energie. Letošní dubnové změny ve specifikaci vedou také k lepšímu řízení sítě, v jejichž důsledku mohou zařízení s rozhraním EtherNet/IP pracovat s protokoly SNMP a RSTP.

Na tiskové konferenci ODVA byla také zmíněna pokračující spolupráce se dvěma partnerskými organizacemi, OPC Foundation a Sercos International. Další novinkou je, že se řádným členem ODVA stal významný dodavatel měřicí a automatizační techniky, Endress+Hauser, a připojil se tak ke společnostem Bosch Rexroth, Cisco Systems, Rockwell Automation, Omron a Schneider Electric. Společnost Endress+Hauser dlouhodobě podporuje otevřené průmyslové sítě a její průtokoměry jsou vybaveny pro zapojení do sítě EtherNet/IP.

Sítě CIP se rozšiřují do mnoha zemí. Standard EtherNet/IP se nyní stává národním standar­dem ve dvou asijských zemích, v Číně a v Koreji. V Číně byl EtherNet/IP spolu s protokolem ControlNet zařazen příslušnou komisí mezi nejvýznamnější národní standardy. Korejská agentura pro standardy (KATS) přijala EtherNet/IP mezi průmyslové standardy a cílem je zlepšit konkurenční postavení místních podniků. To je také důvod, proč KATS harmonizuje místní průmyslové standardy s mezinárodními. Vzhledem k tomu, že EtheNet/IP používá protokol TCP/IP, na němž je založena architektura většiny sítí LAN a WAN, je EtherNet/IP ideální volbou pro výrobce na celém světě, kteří chtějí využít přednosti standardního Ethernetu a protokolu TCP/IP.

(ev)