Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

EtherNet/IP – novinky ve specifikaci směřují na cenově citlivá zařízení a IIoT

Sdružení ODVA zveřejnilo nová vylepšení a doplňky specifikace komunikačního protokolu EtherNet/IP, jejichž cílem je zlepšit diagnostiku sítě, zmenšit potřebnou šířku přenosového pásma a snížit potřebu hardwarových kapacit v komunikujících zařízeních. To je důležité pro možnost využít komunikační standard EtherNet/IP také u jednoduchých provozních zařízení. Vylepšená diagnostika systému poskytuje lepší přehled o počtu spojení, využití zdrojů, počtu chyb ethernetové sítě, ztracených paketech a celkovém využití CPU. Zmenšení potřebné šířky přenosového pásma se dosahuje např. schopností sdružit jednotlivé kanály I/O do jednoho multiplexu.

EtherNet/IP lze nyní rovněž využít pro jednoduchá zařízení, která mají jen rozhraní UDP.

Významné snížení cenové bariéry slibují tzv. constrained devices, omezená zařízení, vhodná např. pro malé, jednoduché snímače. Rozšířením možností využití pro IIoT je adaptace standardu SPE, Single Pair Ethernet (10Base-T1S), pro tato omezená zařízení, a to včetně profilu CIP Security.

Dále byla přidána možnost využít protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol), který umožňuje komunikačním uzlům detekovat jiná zařízení ve své blízkosti, zjistit topologii sítě a zobrazit ji. Protože jde o protokol užívaný v sítích TSN, představuje doplnění LLDP základ pro adopci TSN do specifikace EtherNet/IP. TSN se stane další z možností, jak v síti EtherNet/IP posílat časově kritická data. Očekává se, že potřeba časově deterministické komunikace poroste v souvislosti s konvergencí provozní a výpočetní techniky (OT/IT).

Další novinkou je umožnění přenosu diagnostických hlášení zařízení podle doporučení NAMUR NE 107. To zlepšuje možnosti diagnostiky celého systému zvláště v odvětvích procesní výroby, kde se NE 107 často uplatňuje.

[Tisková zpráva ODVA, 20. 4. 2020.]

(Bk)