Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Esperanto pro obrábění: umati

Standard umati™ (Universal Machine Tool Interface) učinil další krok k tomu, aby se stal všeobecně akceptovanou normou: Sdružení německých výrobců obráběcích strojů VDW a asociace OPC Foundation vytvořily společnou pracovní skupinu a hledají další členy se zájmem o spolupráci. Skupina zahájila činnost v lednu 2019 a jejími členy se mohou stát všechny podniky sdružené v obou asocia­cích nebo přidružených sdruženích. Cílem je vytvořit doplňkovou specifikaci OPC UA. Členové VDW do ní budou prosazovat požadavky výrobců obráběcích strojů i jejich zákazníků z celého světa. To by mělo urychlit prosazení standardu v praxi.

Stejně jako u jiných mezinárodních norem bude odborníkům nejprve představena k připomínkám předběžná verze, draft. Po uzávěrce bude zpětná vazba vyhodnocena a relevantní připomínky budou zapracovány do finální verze standardu. Na rozdíl od klasických standardizačních organizací v OPC Foundation zahrnuje standard také konfigurační soubory pro nastavení serverů OPC, které musí být instalovány v řídicích systémech strojů a starají se o aktuální komunikaci.

Rozhraní Umati bylo poprvé představeno na veletrhu AMB 2018 v září ve Stuttgartu. Celkem patnáct strojů od devíti výrobců s pěti různými řídicími systémy komunikovalo s četnými komunikačními partnery. Výměna dat byla založena na výběru společně definované první sady parametrů. Zúčastněné firmy konstatovaly, že nastavení komunikační sítě jim zabralo mezi osmi a šestnácti hodinami.

Dalším významným mezníkem pro Umati bude veletrh EMO v září 2019 v Hannoveru, kde se představí ještě více mezinárodních partnerů podporujících rozhraní Umati. VDW proto vede intenzivní diskuse s významnými partnery na trhu po celém světě. Navíc plánuje spolupráci se sesterskými asociacemi v Evropě, USA, Japonsku, Čínské lidové republice, Jižní Koreji apod.

Další informace jsou dostupné na www.umati.info. Zájemci o spolupráci v pracovní skupině se mohou hlásit na info@umati.info. Více informací o veletrhu EMO zájemci získají na stránce www.emo-hannover.de.

(Bk)