Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

EPLAN Smart Wiring – přehledné a jednoduché zapojování rozváděčů

Propojování komponent řídicí techniky v rozváděči vyžaduje hodně času a zkušeností. Software EPLAN Smart Wiring tento proces značně zjednodušuje a přináší mnoho uživatelských výhod.

Obr. 1. EPLAN Smart Wiring

 EPLAN Smart Wiring (obr. 1) je software, který poskytuje potřebná data v digitálním formátu pro všechna elektrická zapojení v rozváděči. Výhodou je, že přímo v softwaru jsou již zahrnuty znalosti o řídicí technice. Uživatelé zejména ocení úsporu času v případě, kdy je ještě třeba projekt na poslední chvíli upravit. Software totiž snadno zvládne porovnat několik verzí projektu – úkol, který je při manuální přípravě výroby často velmi složitý a vyžaduje velkou pečlivost.

Ať jde o popis zapojení zdroje nebo spotřebiče, popis svorek, návrh průřezů, barev a délek vodičů, jejich zakončení, nebo přesný návrh vedení kabelových tras, EPLAN Smart Wiring umožňuje přehlednou vizualizaci a poskytuje všechny potřebné informace a technická data pro montáž řídicí techniky do rozváděčů. Výhodou je vytvoření postupu zapojování podle schémat řídicích obvodů a regulačních smyček: již není třeba zdlouhavý proces, který vyžadoval značné zkušenosti a byl zdrojem častých chyb.

Pomocí směrových připojení a seznamu spojů ve formátu EPLAN nebo ve formátu Excel umožní software založený na webovém prohlížeči uživateli zobrazit veškeré propojení přístrojů v rozváděči v digitálním formátu. Až doposud trávili kvalifikovaní specialisté před tím, než mohli začít rozváděče kvalitně zapojovat, hodiny studiem elektrotechnických schémat zapojení. Nyní EPLAN Smart Wiring velmi přehledně zobrazuje instalační situaci a podmínky propojení. Uživatel je při zapojování jednotlivých spojů mezi přístroji v rozváděči softwarem veden krok za krokem. 

Rychlejší propojování – se softwarem EPLAN Pro Panel nebo bez něj

Rozhraní systému je plně intuitivní. Každý spoj, který má být zapojen, je v prostředí programu EPLAN Smart Wiring jasně zobrazen. Při přenosu dat ze softwaru EPLAN Pro Panel jsou trasy zobrazeny ve 3D modelu rozváděče (obr. 2). Tento model automaticky poskytuje veškeré údaje o tom, které zařízení má být propojeno, prostřednictvím jakého vodiče a také jak správně umístit daný vodič. Je-li spoj správně zapojen, je označen zelenou barvou – dokončeno. Nepoužívá-li se software EPLAN Pro Panel, propojení rozváděče je navrženo podle seznamů spojů ze souboru ve formátu Excel. 

Obr. 2. V EPLAN Pro Panel jsou kabelové trasy znázorněny ve 3D

Montáž krok za krokem

EPLAN Smart Wiring popisuje zapojení rozváděče spoj po spoji. Nelze-li spojení rea­lizovat, např. jestliže chybí vodiče nebo je chybný průřez vodičů, je možné spoj zablokovat a vytvořit k němu komentář. Komentář může být poslán e-mailem přímo danému projektantovi z elektrotechnického oddělení, aby mohl být problém vyřešen. Takto je každý krok procesu jasný a logický. Při změnách software automaticky vyvolá změnové řízení a všem zainteresovaným se zobrazí aktuální stav. Software umožňuje uložit jak aktuální stav, tak i průběh zpracovávaného rozváděče. Tím se stává výroba rozváděčů mnohem flexibilnější a jednodušší. 

Snadné změny – i na poslední chvíli

Význam softwaru EPLAN Smart Wiring se projeví zejména tehdy, když je třeba na poslední chvíli realizovat změny v projektu vytvořeném např. v softwaru EPLAN Pro Panel. Prostřednictvím EPLAN Smart Wiring lze obě varianty projektu navzájem snadno porovnat a software dokumentuje všechny rozdíly mezi nimi – tím ušetří uživateli velké množství času, který by jinak musel vynaložit na jejich ruční porovnávání. Software najde všechny spoje, které už byly zapojeny, ale v rámci změny musí být odstraněny, a všechny spoje, které musí být dodatečně realizovány. Odpadá tedy veškerá práce s vyhledáváním těchto spojů a s promýšlením, jak změny projektu ovlivní celkové zapojení a proces montáže. EPLAN Smart Wiring tak poskytuje užší vazbu mezi jednotlivými procesy, jako jsou návrh, změny projektu a montáž. Tím pomáhá zvýšit kvalitu rozváděče a dokumentace v dlouhodobém výhledu.

 

(EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)