Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Eplan Platforma 2022 s novým vzhledem a koncepcí

Novou verzí svého softwaru Eplan Platforma 2022 ohlašuje firma Eplan budoucnost projektování v elektrotechnice se zaměřením na snadné ovládání. Bude vyhovovat jak zkušeným uživatelům softwaru Eplan, tak začátečníkům. Intuitivní uživatelské rozhraní, založené na konceptech, které už jsou důvěrně známé, je velmi dobře přijímáno a zároveň zlepšuje uživatelský komfort.

 

Eplan Platforma 2022 je nyní připravena k uvedení na trh. Uživatelé budou mít k dispozici nově navržené uživatelské rozhraní a funkce pro vylepšení pracovních postupů a pro využití doplňkových cloudových služeb. Shrnuto: nový software pro projektování je charakterizován snadným ovládáním a velkou výkonností. V integrovaných pásech karet i na zobrazení „backstage view“ uživatelé najdou mnoho již zavedených softwarových řešení a ocení výrazně vylepšenou ergonomii ovládání. Nové, intuitivnější uživatelské rozhraní vychází z běžných mezinárodně známých konceptů ovládání, což usnadňuje začátek práce se softwarem.

 

Pracovní postupy ve věku digitalizace

Vývojáři firmy Eplan se také zaměřili na postupy práce na projektech a navrhli software pro zlepšení spolupráce v průběhu celého životního cyklu výrobku. Je to proto, že systémy CAE, jako např. Eplan Platforma, jsou něco jako „páteř“ vývojových a výrobních oddělení. Obvykle jsou velmi hluboce integrovány do infrastruktury a strategie zákazníků a z hlediska investic se jejich rozvoj plánuje roky dopředu. Jedním z jasných cílů při vývoji nové verze Eplan Platforma 2022 byla optimalizace výměny dat mezi jednotlivými zúčastněnými stranami ve všech sektorech společností. Cloudové aplikace, jako jsou Eplan eBuild, eManage (nyní k dispozici také v plné verzi) a eView, umožňují vy­užít zcela nové formy spolupráce v kontextu platformy Eplan. Nová cloudová softwarová řešení výrazně zlepšují spolupráci mezi firmami a jejich zákazníky, obchodními partnery a dodavateli.

 

Vyzkoušená a osvědčená platforma

Elektrokonstruktéra Markuse Sommera ze společnosti J. Wagner GmbH, která je jedním z předních výrobců inovativní techniky pro povrchové úpravy materiálů, přesvědčilo nové uživatelské rozhraní. „Jednotné uživatelské rozhraní v nové verzi Eplan Platforma 2022, založené na zavedených koncepcích známých z dnešního pracovního světa, opravdu usnadňuje rychlé zahájení práce se softwarem, zejména pro nováčky. Eplan nabízí nesčetné množství funkcí, ale ty jsou dobře strukturované a přehledně uspořádané a použití vyskakovacích karet zvyšuje komfort práce.“

Někdy jsou přínosy nového řešení v detailech, konstatuje správce systémů Eplan Michael Noack ze společnosti KSV, výrobce rozváděčů sídlícího v německém Koblenzu. Jednou z jeho povinností je starat se o kmenová data. S Platformou Eplan 2022 se velmi podrobně seznámil při testování její beta verze. Pro něj jsou nové funkce správy zařízení jasným krokem vpřed: nyní je možné všechny vlastnosti zařízení ukládat v závislosti na jejich variantách. „Technické vlastnosti lze nyní v nové Platformě Eplan 2022 postihnout s větší variabilitou a větší přesností,“ vysvětluje. „Například při návrhu zapojení je nyní možné správně mapovat pomocné bloky kontaktů stykačů, jejichž zapojení mění své fyzické umístění v závislosti na konstrukci daného rozváděče.“ Díky tomu je schéma zapojení ještě přesnější a kromě zjednodušení konstrukčních prací se tím ještě usnadňuje pozdější zapojování interních spojů v rozváděči.

 

Přechod na model předplatného

Eplan Platforma 2022 se prodává výhradně formou předplatného. Tím se firmám snižuje finanční riziko, protože nejsou třeba velké počáteční investice a možnosti plánování individuálního využití softwaru jsou mnohem flexibilnější. Předplatným také firma Eplan posiluje své partnerství se zákazníky, aby mohla lépe reagovat na jejich aktuální potřeby při každodenní práci.

 

Závěrem

Eplan Platforma je intuitivnější a flexibilnější a firmám celkově zlepšuje produktivitu. Společnosti využívající doprovodné programy a řešení, jako je partnerský program Eplan, a doplňkové softwarové produkty v cloudu Eplan mohou nyní lépe spolupracovat se zákazníky, partnery a dodavateli.

Více informací je uvedeno na: www.eplan.cz/inyourhands.

(Eplan)

 

Rozhovor o nové verzi Eplan Platforma 2022: spolupráce a partnerství

 

Thomas Weichsel, ředitel produktového managementu, byl od roku 2008 u třinácti nových vydání aktualizací. Ale žádná z nich nebyla tak zajímavá jako tato: Eplan Platforma 2022 má úplně nový technický základ, nový design a mnoho přidaných funkcí. V interview Thomas Weichsel odhaluje ještě více.

 

Jaký byl konkrétní důvod pro další rozvoj verze Eplan Platforma 2022?

Náš developerský tým už delší dobu plánoval a připravoval kompletní revizi softwaru. A když letos měníme systém předplatného, cítili jsme to jako vhodný okamžik pro zapracování inovací. Změnou předplatného také upevníme naše vztahy se zákazníky: dostáváme se blíže ke spolupráci na úrovni partnerství. To znamená, že dokážeme lépe porozumět potřebám zákazníků a ty pak zohlednit při implementaci. Změny v nové verzi platformy Eplan se vyplatily. Nyní je intuitivnější, flexibilnější a všeobecně produktivnější. Je také integrovaná do celé řady našich řešení, jako je náš partnerský program a vývoj v cloudu. Jinými slovy: to, co se počítá, je celý balíček.

 

Co ale tyto inovace znamenají pro uživatele softwaru?

Záleží na tom, jestli mluvíme o stávajících, nebo nových zákaznících. Zatímco ti stávající si mohou užívat optimalizované rozhraní, které jim usnadní práci, noví zákazníci těží ze snadného použití softwaru, což jim umožní rychleji zvýšit jejich produktivitu. Co ale ocení oba dva, stávající i nový zákazník, je fakt, že intuitivní rozhraní je založeno na operačních konceptech, které jsou klientům dobře známé, což je velmi důležitá hodnota. To můžeme vidět na integrované liště záložek nebo „backstage view“, které už většina lidí dobře zná z jiných zavedených softwarových produktů. To vše výrazně zlepšuje ergonomii a celkový pracovní komfort uživatelů.

 Během vývoje nové verze Eplan Platforma 2022 se Thomas Weichsel soustředil hlavně na výhody pro uživatele. „Bylo pro nás důležité navrhnout nový software tak intuitivní, aby díky němu i „noví zákazníci“ rychle zvýšili svou produktivitu a zároveň aby přinesl jasné výhody pro naše stávající klienty.“

Uživatelé také mohou využívat výhody vylepšeného pracovního procesu. S využitím nového centra vkládání, do kterého jsme zahrnuli dlouholetý vývoj a požadavky zákazníků. To znamená, že noví zákazníci mohou začít jen s minimálním úsilím a ti stávající uvidí již po krátkém čase jasně všechny jeho výhody. Aktuální zpětná vazba od beta testerů naznačuje, že to tak skutečně je.

 

Jaké byly během vývoje ty největší výzvy?

Naše řešení nejsou jen jednoduché systémy ECAD, ale často představují pro firmy jakousi páteř projektování a vývoje produktů. Jsou hluboce integrovaná do zákaznické infrastruktury a strategie, a pokud jde o investice, mohou být plánované na celé roky. S tím přichází obrovská zodpovědnost. Opravdu je chceme přizpůsobit specifickým potřebám našich klíčových trhů. Uspět ale můžeme jen tehdy, jestliže s klienty úzce spolupracujeme a velmi si vážíme jejich důvěry.

Spolupráce a partnerství – to jsou dva pilíře, na nichž budou založeny všechny naše budoucí aktivity, které jsme promítli i do vývoje nové verze Eplan Platforma 2022. Naším cílem bylo podpořit vzájemnou výměnu informací a spolupráci jednotlivých firem v průmyslových sektorech našich zákazníků. S novou verzí Eplan Platforma 2022 a její perfektní integrací do cloudu se nám to podařilo. Naše cloudové aplikace, jako je Eplan eBuild, eManage a eView, umožňují zákazníkům platformy úplně nové typy spolupráce. Díky našim cloudovým řešením můžete ještě lépe spolupracovat se svými zákazníky, partnery a dodavateli, a dosáhnout tak mnohem více: celkový prospěch z řešení Eplan je díky tomu ještě o něco vyšší.

Více informací o nové verzi Eplan Platforma 2022 zájemci naleznou na webových stránkách Eplan.

 

Rozhovor vedla: Birgit Hagelschuerová

 

Obr. 1. Charakteristickými rysy nové verze Eplan Platforma 2022, která už je nyní k dispozici, jsou snadné ovládání a velká výkonnost

Obr. 2. Mezioborové projektování – od předběžného projektování a plánování přes elektrotechniku a fluidní pohony až po výrobu ovládacích panelů a rozváděčů – je nyní jednodušší a přehlednější

Obr. 3. Thomas Weichsel, ředitel produktového managementu Eplan