Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

EPLAN - nástroje pro zvyšování kvality a efektivity práce projektantů

Společnost EPLAN poskytuje software a služby pro oblasti elektrotechniky, automatizace a mechatroniky. Její softwarové nástroje se uplatní při výrobě strojů, zařízení a rozváděčů. Zásadní přínosy pro uživatele jsou zjednodušení složitých inženýrských procesů, automatizace opakovaných inženýrských činností a zvýšení efektivity inženýrské práce.

K dispozici jsou standardizovaná i individuální rozhraní k systémům ERP a PLM/PDM, která zajišťují konzistenci dat v rámci celého řetězce tvorby výrobku. Spolupráce se společností EPLAN tak přináší neomezenou komunikaci napříč všemi inženýrskými obory. A nezáleží na tom, zda jde o malý či velký podnik. Nástroje EPLAN využívá více než 68 000 zákazníků po celém světě.

Obrat společnosti EPLAN v České republice a na Slovensku neustále roste a růst nezastavila ani covidová krize. Co stojí za tímto úspěchem? Na dotazy bude v tomto rozhovoru odpovídat jednatel společnosti EPLAN Software, s. r. o., Petr Pospíšil.

 

Společnosti EPLAN se dařilo i v době covidové krize. Váš obrat neustále rostl. Čím to bylo způsobeno?

Na to není jednoduchá odpověď. Trh se totiž zmenšil, takže kdybychom dělali stále to samé, dosáhli bychom mnohem menšího obratu. Nám se však podařilo být velmi aktivní: kompletně jsme přešli na online služby, jako jsou konzultace nebo školení, zvyšovali jsme efektivitu naší práce a o řešení EPLAN byl opravdu zájem.

 

Byla to doba, kdy hodně konstruktérů a projektantů muselo pracovat z domova. EPLAN v té době rozvíjel svou cloudovou nabídku. Přispělo i to k růstu zájmu o systémy EPLAN?

Pracovat v distribuovaném týmu i bez cloudu, prostřednictvím síťových serverů, bylo možné už dříve, a jde to dokonce i nyní. Cloudové služby mají více předností než jen to, že umožňují práci z domova. To, že se cloudové služby začaly více objevovat v období covidu, je spíše šťastná náhoda. Cloudové technologie v té době dospěly do stavu, kdy bylo možné začít je využívat v praxi.

 

Kdo jsou vlastně zákazníci firmy EPLAN?

Rozdělil bych je do několika skupin. První jsou výrobci elektrotechnických komponent. Komponentou myslíme například relé, spínač, programovatelný automat, rozváděčovou skříň a podobně. To jsou firmy jako Rittal, Siemens, Weidmüller, Phoenix Contact a tak dále. Komponenty těchto firem a mnoha dalších jsou zahrnuty v naší databázi Data Portal. Databáze EPLAN Data Portal je přístupná každému, nicméně uživatelé systémů EPLAN z ní mohou data získávat nej­efektivněji.

Další skupinou jsou výrobci modulů. Takovým modulem může být například kabelový svazek navržený v systému EPLAN Harness proD nebo rozváděč navržený v EPLAN Pro Panel.

Komponenty a moduly využívají výrobci strojů a zařízení nebo výrobci OEM. Jejich výrobkem může být například na zakázku vyrobený lis, montážní nebo technologická linka a podobně.

Další kategorií zákazníků jsou integrátoři, kteří se starají o integraci výrobků OEM do prostředí uživatelů. Mohou to být samostatné nezávislé firmy, ale mohou být také součástí firmy vyrábějící stroje a zařízení.

Poslední kategorií jsou koncoví zákazníci, kteří na dodaném stroji například lisují, nebo montují své výrobky. Ti stanovují standardy a normy, jak mají vyrobená zařízení vypadat a co musí splňovat.

EPLAN propojuje svou platformou všechny tyto kategorie firem a umožňuje jim efektivně sdílet data, aby to, co jeden projektant vytvoří, mohl ten, kdo na něj navazuje, bez problémů převzít.

 

A z oborového hlediska?

Z oborového hlediska se EPLAN pohybuje nejvíce v oblasti automobilového průmyslu, kde tvoříme de facto standard, dále snad jacíkoliv výrobci jednoúčelových strojů, ale máme zákazníky například i v potravinářství, kde se ovšem nevěnujeme správě receptur, ale naše systémy se využívají například při návrhu výrobních strojů a linek. Dalšími obory jsou chemický průmysl, vodní hospodářství a úpravny vody, energetika, a to včetně solárních elektráren, správa a řízení budov a tak dále.

 

Mění se zaměření firmy EPLAN v čase?

Především se objevují nové obory, například již uvedené solární elektrárny. Vznikají nové firmy, které se zabývají výrobou komponent pro solární elektrárny, jejich projektováním, montáží, zprovozněním a údržbou. K tomu jsou třeba lidé, kteří si s těmito úkoly poradí, jenže těch je nedostatek. Proto je tu velký tlak na to, aby se jejich práce zefektivnila a zautomatizovala.

 

Když se řekne EPLAN, mnoho lidí si představí software pro kreslení elektrotechnických schémat. Co všechno dnes systémy EPLAN, a zvláště Platforma EPLAN, dokážou?

Myslím si, že z pohledu projektanta a elektrokonstruktéra je názor, že EPLAN je nástroj pro kreslení elektrických schémat, vlastně správný, protože to je to, co on jako konstruktér potřebuje: aby mohl rychle, jednoduše, efektivně a správně kreslit svoje schémata.

Ovšem z pohledu celého oddělení je důležité, aby Platforma EPLAN umožňovala efektivní spolupráci mezi jednotlivými projektanty. Z hlediska celé firmy je potom důležitá i spolupráce mezi různými odděleními pracujícími v odlišných technických oborech: například při projektování chemického závodu musí spolupracovat technologové, strojaři, elektroinženýři a další a Platforma EPLAN umožňuje, aby všichni pracovali na jednom projektu společně, aby třeba elektrotechnik nemusel čekat, až budou definitivně hotová technologická schémata. U výrobců strojů umožňuje Platforma EPLAN výrazně zkrátit dodací lhůty tím, že propojuje obchodní oddělení s konstruktéry, aby po přijetí objednávky se specifickými požadavky mohl konstruktér co nejrychleji stroj sestavit z předem připravených modulů, nanejvýš s úpravou některých parametrů podle zadání zákazníka. Projektant navíc může být propojen i se skladovým hospodářstvím, aby přednostně po­užíval komponenty, které jsou skladem, a nebude třeba čekat na jejich dodání. Současně je možné systém EPLAN propojit s řízením výroby, aby byla ve správný okamžik zajištěna potřebná kapacita výrobních strojů a zařízení. Dokonce i jednotlivé výrobní stroje mohou používat data z Platformy EPLAN, například pro zhotovování děr a otvorů v rozváděči, pro umístění zařízení v rozváděči, postup zapojení kabelů a podobně.

 

Tohle je ale poměrně komplexní soubor funkcí a ne každý podnik bude využívat všechny – buď že je nepotřebuje, nebo na to není připravený. Jak takový ucelený systém zákazníkům nabízíte? Jak mu pomáháte při výběru a implementaci v jeho konkrétních podmínkách?

Obvykle začínáme tím, že se s podnikem seznámíme: s jeho cíli, s jeho silnými a slabými stránkami v inženýrských i výrobních procesech, s tím, jaké má vlastně pro nás zadání. Někdy potřebuje zvýšit propustnost výroby, jindy propustnost inženýrských procesů nebo potřebuje snížit počet reklamací. Potom provedeme analýzu jeho stávajících procesů, abychom mohli navrhnout optimální řešení.

Chtěl bych zdůraznit, že tento postup umíme přizpůsobit podle potřeb zákazníka, ať je to malá firma s pár zaměstnanci, nebo velký dodavatel pro automobilový průmysl.

 

Není to ale pro projektanta-živnostníka nebo pro malou firmu příliš drahé? Jakou vlastně máte cenovou politiku? Prodáváte licence, předplatné, nebo jednotlivé funkce?

Už dva roky používáme systém předplatného, což má tu výhodu, že uživatel si může předplatit jen to, co opravdu potřebuje, a na tak dlouho, jak to potřebuje.

 

Služby, o kterých jste hovořil, konzultace, analýza procesů ve firmě, následně implementace, školení a technická podpora, to už je zahrnuto v ceně předplatného, nebo se za to platí zvlášť?

Ano, je to v ceně. Předprodejní konzultace a výběr optimálního řešení jsou zdarma. Hlubší analýzy podnikových procesů, implementace ve firmě a školení jsou placené služby. Jsou časově náročnější a ne každý o ně musí mít zájem, třeba proto, že si je zajišťuje jinak.

 

V současné době je ohlášena nová verze EPLAN Platforma 2024. Pokud jsem měl možnost se s ní seznámit, hodně akcentuje cloudová řešení. Už jsme o cloudu hovořili, ale vraťme se k tomu, co práce v cloudu firmám přinese a jaká jsou úskalí?

Někteří konstruktéři mají z nových verzí obavy. Bojí se, že všechno, co udělali, budou muset zahodit, a všechno, na co už si zvykli, zapomenout. Z cloudu mají obavy, že budou mít data mimo svůj dosah. Ale tyto obavy nejsou namístě. EPLAN služby přirozeně rozvíjí a cloudové služby obecně jsou lépe zabezpečené než lokální.

Přesto bychom nenutili projektanty do něčeho, z čeho mají obavy, kdyby to bylo zbytečné. EPLAN Platforma 2024 však přináší funkce, které bez cloudu není možné realizovat. Zmínil bych například EPLAN eView. Dříve, když se projekty předávaly do výroby, vytiskla se celá papírová složka a ta se zjednodušeně odnesla na nákup a do výrobního oddělení. Později se začaly využívat formáty PDF a komunikace e-mailem. Jenže i to má nedostatky. Musí se řešit, která verze je aktuální, kdo všechno už aktuální verzi dostal, kdo provedl změny a kdo o nich ještě neví. Porada o projektu potom probíhala tak, že se napřed dlouze řešilo, která dokumentace je ta nejnovější. Aplikace EPLAN eView umožňuje projektantovi, aby svůj výstup projektu umístil do cloudu a aby určil, kdo k němu bude mít přístup. Tím je zaručeno, že všichni odběratelé projektu mají vždy přístup k aktuální verzi. Jestliže potřebují do projektu zanést svoje poznámky, mají k dispozici funkci „červené tužky“ – redlining. Jejich poznámky se konstruktérovi zobrazí v projektu a může na ně reagovat, akceptovat je nebo zamítnout. Spolupráce se tím značně zrychlí a zjednoduší a to by bez cloudu nebylo možné.

Dá se předpokládat, že v budoucnu bude většina konstruktérských nástrojů v cloudu. Díky tomu uživatelé nebudou muset řešit zabezpečení, zálohování nebo dostupnost úložiště. Cloud umožní realizovat i mnoho dalších funkcí, například systém během konstruování upozorní projektanta, že používá komponenty, jimž už výrobce ukončuje podporu, nebo že podobnou úlohu už v minulosti někdo z týmu řešil a řešení může použít znovu. To jsou funkce, které bez cloudu není možné realizovat.

 

Říkal jste, že máte databázi komponent, EPLAN Data Portal. V něm jsou obsažena data k jednotlivým komponentám různých výrobců. Jakou má uživatel záruku, že jsou to data aktuální a správná?

Výrobcům, kteří chtějí do portálu zadávat data, poskytujeme striktní šablonu. Tím zaručujeme, aby jejich data měla stejnou strukturu. Je na výrobci, do jaké úrovně chce danou šablonu využít, zda u produktu uvede jen minimum základních informací, nebo více. Mezi běžné informace patří například objednávková čísla, obrázky, schémata, rozměry. Ale může zadat i mnohem detailnější informace, například vyzařování tepla – to jsou údaje, které potom můžeme využít při výpočtech oteplení rozváděče. To je na výrobci, a na něm je i kvalita dat, protože my nemáme žádné nástroje, abychom ověřovali, zda jsou data správná a aktuální. EPLAN Data Portal je dostupný všem a konstruktéři, i když nejsou uživatelé systému EPLAN, často vyhledávají data raději u nás než u výrobce, právě proto, že u nás mají data jednotnou strukturu.

Prostřednictvím EPLAN Data Portal mohou uživatelé poskytovat také zpětnou vazbu výrobci, když mají pocit, že jim nějaké komponenty chybějí, když jim chybějí některé údaje nebo mají pochyby o jejich správnosti.

 

K tomu, aby mohl výrobce uvádět své komponenty v databázi EPLAN Data Portal, musí být členem partnerského programu EPLAN Partner Network?

Nemusí, EPLAN Data Portal je otevřený všem výrobcům, kteří vyrábějí komponenty, jež do portálu patří.

 

K čemu je tedy partnerský program EPLAN Data Network?

To by asi vyžadovalo trochu podrobnější odpověď, na kterou tu není prostor. Zkráceně a zjednodušeně: v partnerském programu EPLAN partner Network jsou světoví výrobci, s nimiž vytváříme pro naše zákazníky plně integrovaná řešení. Má několik úrovní. Zmínil bych strategické partnery, což jsou firmy, které svou nabídku doplňují o naše společná řešení. Mezi nimi mohu uvést například naši sesterskou firmu Rittal nebo firmu Siemens. Potom bych ještě zmínil technologické partnery – to jsou firmy, pro jejichž systémy navrhujeme jednotná rozhraní. Jako příklad uvedu rozhraní pro tiskárny štítků od firem Phoenix Contact a Weidmüller nebo rozhraní pro konfigurátory firem ABB či Festo. Tito partneři nejen že mají data komponent obsažená v EPLAN Data Portal, ale často přímo v prostředí EPLAN je možné použít jejich nástroje pro výběr komponent a jejich konfiguraci.

 

Jak náročná byla cesta od firmy, která prodávala software na kreslení schémat, k současné společnosti poskytující zákazníkům komplexní služby?

Byl to úplně logický vývoj. Zpočátku jsme opravdu jen prodávali software na kreslení schémat a výkresů, ale postupně jsme zjistili, že tím neřešíme všechny problémy zákazníků, které bychom řešit mohli. Věděli jsme, že máme špičkový produkt, ale bylo nám líto, že ho zákazníci neumějí optimálně využívat. Stát se zákazníkům partnerem ale vyžadovalo a stále vyžaduje velké změny práce našich obchodně-technických konzultantů.

 

Jak je to s technickou podporou?

Naší výhodou je, že jsme jediný dodavatel softwaru a poskytovatel služeb tohoto typu na českém trhu, který je tu přímo přítomný. Máme své obchodně-technické zástupce, kteří firmám pomáhají řešit jejich problémy, máme tu konzultanty, kteří řešení technicky propracují a následně implementují, a máme tu tým lidí, kteří poskytují školení a technickou podporu v českém jazyce. Nabízíme e-learningové kurzy, online školení, znalostní databáze, vše v místním jazyce.

 

To je technická podpora určená stávajícím zákazníkům. Jaké aktivity jsou určené těm, kteří EPLAN ještě nepoužívají? Například studentům?

Uvědomujeme si, že investice do školství jsou nesmírně důležité pro budoucnost, protože co v České republice opravdu chybí, to jsou konstruktéři, projektanti, technici a inženýři. Proto i my školství podporujeme. Středním a vysokým školám nabízíme kompletní vybavení učeben našimi softwarovými nástroji. Školíme lektory a učitele a poskytujeme jim metodiku, jež jim pomáhá, na které oblasti se při výuce zaměřit, aby školu opouštěli studenti se základními znalostmi projektování v prostředí EPLAN. A nejen to, na závěr mohou úspěšní studenti získat certifikát o absolvování školení EPLAN. V neposlední řadě propojujeme školy s průmyslovými firmami, aby se studenti mohli seznámit s tím, jak firmy nástroje EPLAN skutečně využívají. Vy­užíváme k tomu exkurze do firem a do jejich vývojových středisek. Studenti mají možnost absolvovat ve firmě praxi, aby získali zkušenosti se systémy EPLAN, a navíc mají skvělý pocit z toho, když vidí, že se projekt, na němž se podíleli, neuloží do archivu, jak to bývá u školních projektů, ale skutečně se podle něj vyrobí rozváděč nebo jiný produkt.

 

Děkuji Vám za rozhovor.

(Rozhovor vedl Petr Bartošík.)

(Foto a grafika: EPLAN)

 

Co nového přináší Platforma EPLAN 2024

 

Nejnovější verze Platformy EPLAN klade důraz na optimalizaci kvality uživatelského rozhraní. Oproti předchozím dvěma verzím přináší zvýšený výkon 2D a 3D navrhování a zjednodušení použití. Software nabízí nové funkce, které ještě více rozšiřují možnosti jeho používání.

 

Více informací o Platformě EPLAN 2024: https://www.eplan.cz/reseni/vyhody-platformy-eplan/hlavni-novinky-verze-eplan-platforma-2024/.

 

Obr. 1. Petr Pospíšil, jednatel firmy EPLAN Software, s. r. o.

Obr. 2. Platforma EPLAN poskytuje cloudové služby pro konzistenci dat a projektování bez chyb

Obr. 3. Platforma EPLAN 2024 bude mít nové matematické výpočetní funkce, jednodušší projektování a správu svorek a nové možnosti procházení 3D modelu rozváděče

Obr. 4. Mezery, které se vyskytnou při umísťování komponent na lišty DIN, mohou být softwarem pro úsporu místa automaticky odstraněny