Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Eplan na Hannover Messe 2014

Návštěvník stánku společnosti Eplan na veletrhu Hannover Messe si mohl na názorných demonstračních panelech vyzkoušet, jak lze v praxi používat software této společnosti. Panel znázorňující etapu integrace, která spočívá ve sběru informací o mechanických, elektrických, pneumatických i řídicích prvcích mnoha dodavatelů. Informace jsou utříděny v rozsáhlé a neustále aktualizované databázi, která umožňuje konstruktérům jednoduše začlenit do výkresu parametry konkrétních výrobků.

 
V konstrukční etapě jsou inženýři schopni využitím databáze navrhnout zcela nové zařízení nebo modifikovat dosavadní zařízení. Když je navrhováno např. vedení kabelů nebo kabelových svazků, má inženýr k dispozici 3D model od konstruktéra mechanické části. Software dovoluje využívat metodu funkčního konstruování za pomoci modulů, které lze znovu používat a podle potřeby parametrizovat. Celá dokumentace je pak vytvářena zcela automaticky.
 
Jednotlivá konstrukční oddělení postupují v součinnosti a mají k dispozici stále aktualizované údaje, které odrážejí změny prováděné ve všech konstrukčních sestavách. Nedochází tedy k redundanci dat a jejich pracnému porovnávání.
 
Zpracovaná a odladěná výrobní dokumentace je základem pro výrobu daného stroje. Čím rozsáhlejší a detailnější jsou informace z konstrukční fáze, tím efektivněji může výroba běžet. Důležitá je možnost pečlivě si výrobu rozvrhnout a ověřit správnost montážních výkresů nebo zapojení svorkovnic apod. K dispozici jsou i údaje potřebné pro automatickou montáž součástí rozváděčů a kabelů.
 

Třicet let firmy Eplan

Na hannoverském výstavišti společnost Eplan oslavila 30. výročí svého založení. Právě letos se firma rozšiřuje o tři nové pobočky – v Japonsku, jižní Africe a Turecku. To, co v roce 1984 začalo jako záměna papíru a tuše za PC a software, se vyvinulo ve svébytný obor. Firma, která vznikla se třemi zaměstnanci (viz článek Jak šel čas ve firmě Eplan), má dnes více než 40 000 zákazníků, přes 100 000 instalací ve více než 50 zemích a přes 700 zaměstnanců.
 
„Trhem pro naše CAE řešení je svět,“ říká Maximilian Brandl, prezident společnosti Eplan. „Eplan má perfektní pozici jako globální společnost, proto vidím široké příležitosti pro růst v celosvětovém měřítku,“ dodává. Výrazná expanze je plánována zejména na trzích v USA, Číně, Indii a Japonsku. Na obratu firmy se významně podílejí služby, které zahrnují konzultace se zákazníky, implementaci softwaru a podporu zákazníků. Cílem společnosti Eplan v roce 2014 je dosáhnout dvouciferného růstu a vytvořit více než 100 dalších pracovních míst. Friedhelm Loh Group, skupina společností, do které Eplan patří, v současnosti masivně investuje do softwaru a inženýringu. Společnost Cideon, integrátor systému SAP a prodejce softwaru Autodesk (nad 500 zaměstnanců), se stala součástí skupiny v září 2013. Friedhelm Loh, majitel Friedhelm Loh Group, investoval do společnosti Eplan (tehdy ještě Wiechers & Partner) již v roce 1986, protože rozpoznal její potenciál. „Naši zákazníci od nás očekávají zdokonalení a úsporu nákladů a toho můžeme dosáhnout prostřednictvím Industry 4.0. Silné servisní sítě společností Eplan, Cideon, Rittal a Kiesling jsou v tomto kontextu perfektní základnou pro rozšíření přidané hodnoty pro naše zákazníky.“
(ev)
 

Jak šel čas ve firmě Eplan

1984 – Harald a Renate Wiechersovi založili podnik Wiechers & Partner Datentechnik GmbH v německém Langenfeldu. Jejich produktem byl Eplan, software pro elektrotechnické inženýry, který bylo možné používat na běžných, cenově dostupných osobních počítačích.
1985 – Klíčovým oborem pro Eplan se stává automobilový průmysl, firma proniká mezi hlavní firmy v oboru a brzy se její software používá i v dalších průmyslových odvětvích.
1986 – Friedhelm Loh, majitel společnosti Rittal na výrobu rozváděčů a jejich příslušenství, investoval do firmy Wiechers & Partner Datentechnik GmbH.
1987 – Verze Eplan 2.1 umožňuje, aby bylo možné pracovat na dvaceti schématech současně. Společnost se přestěhovala do nové budovy v Monheimu nad Rýnem.
1989 – Pět let po svém založení počet zaměstnanců vzrostl na 180 a bylo prodáno celkem 5 000 licencí softwaru Eplan.
1991 – Wiechers & Partner uvádí na trh svou první řadu počítačů s grafickou kartou speciálně vyrobenou v USA. To zaskočí konkurenci v Německu. Po mnoho let byly obvykle prodávány kompletní pracovní stanice: počítač, software a tiskárna (v ceně asi 70 000 německých marek).
1993 – Firma Wiechers & Partner založila pobočku v USA.
1994 – Kapacita počítačové paměti značně vzrostla a firma Eplan překročila dosavadní limity velikosti zpracovávaných projektů. Deset let po svém založení má společnost 250 zaměstnanců.
1995 – Wiechers & Partner vstupuje na asijský trh a získává distribuční partnery v Japonsku, Jižní Koreji, Malajsii a Singapuru.
1997 – Eplan 21 je název nového zařízení a objektově orientovaného softwaru s rozhraním API, které dovoluje uživatelům přizpůsobovat si software podle svých potřeb. V roce 2006 jsou Eplan 5 a Eplan 21 sloučeny do Eplan Platform.
2000 – V březnu 1999 Harald a Renate Wiecherovi prodávají svou společnost firmě Rittal. Od 1. ledna 2000 se společnost
přejmenovává na Eplan Software & Service.
2001 – Vedení firmy přebírá Hans Hässig. Pod jeho vedením se firma zaměřila na řízení kvality, konzultace se zákazníky a uspokojování jejich potřeb. Investice se vyplatily a společnost roste.
2003 – Počet licencí instalovaných po celém světě dosáhl 50 000.
2004 – Nové Eplan Engineering Center – most mezi konstrukcí mechanických dílů, návrhem elektrických a řídicích prvků; zahrnuje i jejich dokumentaci.
2006 – V nové platformě Eplan je návrh elektrických a pneumatických zařízení i techniky měření, řízení a monitorování založen na jediné databázi.
2012 – Eplan rozšířil svůj sortiment začleněním softwaru Harness proD pro navrhování kabelových svazků. Kompletní 3D návrh lze vytvořit bez použití systému CAD nebo 3D modelu.
2014 – Vše nasvědčuje další expanzi: v lednu byla založena nová pobočka v Japonsku a další pobočky jsou v současnosti zakládány v jižní Africe a Turecku.

(Eplan)

Obr. 1. Stánek Eplan na Hannover Mese 2014