Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

EPLAN Experience – unikátní koncept pro zvyšování efektivity inženýrské práce

Společnost EPLAN představila na listopadovém veletrhu SPS IPC Drives 2014 v Norimberku EPLAN Experience – nový mezinárodní koncept, jehož cílem je zvyšovat efektivitu projektování a inženýrské práce. Větší efektivita projektování vede ke zkrácení doby potřebné k uvedení produktu na trh, ke snižování nákladů na vývojové práce a zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti firmy.

 
Eplan Experience je koncept vhodný pro současné i nové zákazníky v jakémkoliv průmyslovém odvětví, kde je společnost Eplan aktivní, a jeho zavedení může být přizpůsobeno specifickým požadavkům každého jednotlivého zákazníka. Koncept vychází ze zpětné vazby, kterou společnost Eplan získává od svých zákazníků po celém světě a v mnoha oborech průmyslu. Pomůže konstruktérům a inženýrům utkat se s rostoucí složitostí systémů, velkými objemy dat a novými typy rozhraní. Konečným cílem je zvyšování efektivity inženýrské práce: stejné množství práce lze udělat s menším počtem lidí, vývoj produktů je rychlejší a konstruktéři se mohou věnovat skutečně kreativní práci s velkou přidanou hodnotou.
 

Vysoká úroveň modularity

Eplan Experience je plně v souladu se současným prostředím Eplan Platform. Je vysoce modulární a pokrývá osm klíčových oblastí projektování (obr. 1):
  • IT infrastruktura: zahrnuje plné začlenění softwaru Eplan do zákazníkova informačního prostředí. Zákazník tím získá vysoce výkonnou informační infrastrukturu s jednoduchou, bezchybnou a spolehlivou instalací a aktualizací softwaru.
  • Nastavení platformy: umožňuje zákazníkovi přizpůsobit softwarovou platformu a tím si vytvořit ideální pracovní prostředí.
  • Normy a standardy: tento nástroj poskytuje návody, doporučení a vzorová nastavení a umožňuje podnikům, aby byly ve shodě se všemi odpovídajícími národními i mezinárodními standardy pro dokumentaci a výrobu. Zahrnuje i novou normu ISO/IEC 81346 (ČSN EN 81346 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – zásady strukturování a referenční označování).
  • Struktura dokumentace: poskytuje metody pro strukturování dokumentace strojů a systémů. Jasná struktura dokumentace výrobků a jejich technologií je základem pro využití automatizace a mezioborovou spolupráci na inženýrských pracích.
  • Metody projektování: je to nástroj pro výběr a implementaci nejefektivnějších konstrukčních metod. Společně s odborníky firmy Eplan jsou zákazníci schopni analyzovat, vyvíjet, vypracovávat a zavádět vybrané konstrukční metody. Implementací specifických metod návrhu projektu pro automatizační techniku lze výrazně omezit požadavky na projektování a zkrátit dobu zhotovování návrhu.
  • Pracovní postupy: nastavení pracovních postupů umožňuje vyhodnotit a automatizovat postupy návrhu krok za krokem pomocí skriptování, využitím aplikačních rozhraní (API) nebo dalších specifických metod projektování.
  • Integrace procesů: dovoluje integrovat technické informace a pracovní postupy do podnikových procesů zákazníkovy firmy. Tak je využit další potenciál spočívající v propojení konstrukčních procesů např. se systémy ERP a PDM.
  • Management projektu: pomáhá dosáhnout maximální produktivity inženýrských prací v nejkratším možném čase. Uživatel získá ucelený plán projektu založený na standardizovaných procesech.

Uvedení na trh

Uvedení konceptu Eplan Experience na trh v listopadu 2014 bylo zaměřeno na dvě z klíčových oblastí projektování: normy a standardy a metody projektování. Jednou z důležitých priorit inženýrských společností v současné době totiž je implementace nové normy ČSN EN 81346 do jejich inženýrského prostředí. ČSN EN 81346 tvoří základ pro strukturování dokumentace výrobků, strojů a strojních zařízení – pokrývá různé obory a stanovuje konzistentní terminologii. Firma Eplan proto zákazníkům nabízí také semináře zaměřené na tuto oblast, aby jim pomohla v hladkém přechodu na ČSN EN 81346.

Obr. 1. Klíčové oblasti Eplan Experience