Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

EPLAN Experience – prvních 365 dnů

Koncept EPLAN Experience byl mezinárodní odborné veřejnosti poprvé představen na veletrhu SPS IPC Drives v listopadu 2014. Osm vybraných klíčových oblastí od IT infrastruktury až po integraci procesů projektování sleduje jediný cíl: podpořit zákazníka, aby projektoval efektivněji. Zkušenosti z prvního roku potvrzují úspěšný rozvoj tohoto konceptu. Společnosti si uvědomují význam optimalizace projektových procesů a v rámci konceptu Experience a s pomocí zákaznické podpory EPLAN s ní aktivně začínají.

 
Před více než rokem se zákazníkům představil nový koncept zaměřený na zvýšení efektivity projektování EPLAN Experience, který se zaměřuje především na automatizaci a optimalizaci projektových procesů (viz článek v čísle 12 ročníku 2014 časopisu Automa, str. 24, http://automa.cz/res/pdf/53245.pdf). Mnoho zajímavých zákaznických projektů potvrzuje, že se tento koncept úspěšně rozvíjí. Jedním ze spokojených zákazníků je rakouský koncern Wintersteiger, který je u nás širší veřejnosti znám především jako výrobce strojů pro servis, seřizování a opravy lyží a snowboardů, ale působí také v oblastech zemědělské techniky, dřevoobráběcích strojů, kovoobráběcích strojů a průmyslové automatizace. „Zejména u projektů informačních systémů většího rozsahu platí, že je třeba mít stále na zřeteli všechny klíčové oblasti,“ říká Gottfried Aschauer, vedoucí výzkumu a vývoje této firmy. A právě tyto rozhodující oblasti, které je možné zavádět modulárně a napříč jednotlivými oblastmi, Eplan velmi pečlivě propracoval. Spojují se zde např. témata jako IT infrastruktura, Metody projektování, Strukturování produktů nebo Normy a standardy (obr. 1).
 
„Pomáháme společnostem dosáhnout lepšího výsledku při využití stejných nebo i nižších zdrojů a výrazně urychlit vývoj produktů,“ vysvětluje Haluk Menderes, jednatel společnosti Eplan. „Témata jako propojování, globalizace a integrace nezaměstnávají jen nás, ale i naše zákazníky,“ pokračuje. Poptávka po tématech, jako je standardizace, konfigurace a management variant, je v současné době vysoká – klíčem v oblasti projektování je strukturování produktů. Jakmile je produkt strukturován, není nutné vždycky znovu vynalézat již objevené, ale osvědčené produkty je možné využít opakovaně. Také Eplan vsadil při vývoji konceptu Experience na opakované používání. Znalosti a zkušenosti z praxe nashromážděné za více než třicet let byly nyní v ucelené podobě předány zákazníkům po celém světě.
 

Velký zájem o metodická školení

K nejdůležitějším oblastem nazvaným Normy a standardy a Metody projektování nabízí EPLAN metodická školení, která podnikům pomáhají při plynulém zavádění a dodržování normy IEC 81346 (Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd). Ohlasy na tato školení jsou velmi pozitivní. Účastníci školení Eplan oceňují orientaci na praxi a správnou volbu témat – zejména intenzivní zaměření na aktuálně platné normy. A z těchto školení netěží jen zákazníci, ale také poskytovatel řešení Eplan je velmi spokojen s dosavadními výsledky. „Počet našich školení výrazně vzrostl a máme radost zejména z nárůstu počtu účastníků metodických a rozšiřujících školení,“ sděluje Menderes.
 
Školení je možné absolvovat i v českém jazyce. Jejich aktuální přehled zájemci najdou na http://skoleni.eplan.cz/cz/prehled-skoleni/.
 

Obr. 1 . V šech o sm v ybraných k líčových oblastí EPLAN E xperience s leduje jediný cíl: podpořit zákazníky v efektivnějším projektování