Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

EPLAN Data Portal se rozšířil o další výrobce a obsahuje 350 000 komponent

EPLAN Data Portal nyní zahrnuje více než 350 000 komponent od 56 výrobců. No­vými přírůstky jsou vysokonapěťové proudové spínače General Electric (GE), pneu­matické a hydraulické komponenty Numatics, komponenty od firem Omron a Murrelektronik (např. provozní rozbočovače) a kabely od výrobců Schweiger, Sigmatec, Stego a TKD Kabel.

 
Efektivita konstrukčních prací závisí i na těch nejmenších dílech – na standard­ních komponentách začleněných do projek­tu prostřednictvím platformy EPLAN Data Portal. Uživatel tak může pracovat mnohem rych­leji, efektivněji a s údaji ověřenými přímo výrobci jednotlivých komponent. Ke 48 výrobcům zastou­peným v portálu přibylo v současné době osm no­vých a katalog produktů byl doplněn a inovován.
 
Prvním příkladem je GE: výrobce uložil do portálu 700 nových záznamů o svých výrob­cích z oblasti vysokona­pěťových spínačů včet­ně souvisejících obrázků. Makra k těmto spína­čům zjednodušují elek­trotechnický návrh zaří­zení v systému EPLAN.
 
Novým členem v por­tálu je také výrobce au­tomatizační techniky Murrelektronik. Do por­tálu byly integrovány jeho provozní rozbočo­vače, kabely, bezpeč­nostní technika a zdroje. Uživatelům je k dispozi­ci 270 datových záznamů s obrázky včetně maker ve 2D i 3D.
 
Dalším novým pří­růstkem v portálu je americká společnost Nu­matics, přední výrobce komponent v oboru pneumatických a hydrau­lických pohonů. Konstrukci fluidních mecha­nismů výrazně urychlí více než 100 000 da­tových záznamů o ventilech.
 
Firma A. Schweiger GmbH dodala do por­tálu více než 130 datových záznamů a do­kumentů v PDF o novém systému připojení motorů EcoMolded. V sortimentu jsou jako katalogové produkty kabely se zalitými ko­nektory pro pohony Siemens, Fanuc, SEW, Bosch Rexroth, Beckhoff, B&R, Elau a dal­ší. Novinkami v portálu jsou také PLC Sig­matek a komponenty od firem Omron, Stego a TKD Kabel.
 

Inovované katalogy produktů

Výrobci, kteří už jsou v portálu zastou­peni, např. Phoenix Contact, rozšířili a ino­vovali svou nabídku produktů. Nově přiby­lo nebo bylo upraveno více než 20 000 zá­znamů – přibližně 12 400 z nich jsou makra, z nichž 600 je ve 3D. Například firma B&R přidala více než 2 500 dílů z oblastí napáje­cích zdrojů, generátorů, PLC a konektorů. Další komponenty přidaly společnosti ABB, Weidmüller a Sick.
 
Svůj sortiment v portálu doplnila i fir­ma Festo. V současné době zde má více než 34 000 záznamů – z nich přibližně 20 000 jsou funkční makra a téměř 9 000 jsou gra­fická makra ve 2D. Společnost z Esslingenu pokrývá široké pole pneumatických a elek­trických prvků a komponent pro mechanic­kou konstrukci i pro procesní výrobu. Sta­la se tak průkopníkem, protože do portálu integrovala produkty ze všech oborů své nabídky.
 
Obr. 1. Rozšířená a aktualizovaná data komponent v EPLAN Data Portal urychlují konstrukční práce
Obr. 2. Mnohé společnosti, jako např. GE, Murrelektronik, Sig­matek a Omron, zpřístupnily data svých výrobků v EPLAN Data Portal; v portálu je nyní zastoupeno 56 výrobců