Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

EPLAN Cogineer – nové automatizační řešení plně integrované do platformy Eplan

Na veletrhu Amper 2017 představila společnost Eplan své nové řešení pro automatizaci projektových prací: EPLAN Cogineer. Kompletně nově vyvinutý software pro automatické generování schémat elektrického a fluidního zapojení přináší dvě hlavní výhody: rychlou implementaci a výsledky hotové jediným stisknutím tlačítka (obr. 1). Tento software, plně integrovaný do platformy Eplan, nabízí maximální jednoduchost a pohodlné ovládání. A vůbec přitom nejsou nutné hluboké odborné vědomosti o konfiguraci nebo správě variant – stačí jen běžné znalosti tvorby maker.

Společnost Eplan tak vyvinula unikátní řešení, díky němuž může každý uživatel platformy Eplan začít používat software pro konfiguraci elektrických, pneumatických a hydraulických obvodů okamžitě, bez jakýchkoliv překážek, bez časově náročného zaškolování – zato s velmi rychlými výsledky.

Těchto rychlých výsledků je v aplikaci Eplan Cogineer dosaženo díky dvěma funkčním oblastem: v nástroji Designer se definují pravidla a nástroj Project Builder poskytuje automaticky vytvořená uživatelská rozhraní pro konfiguraci a automatické vytváření projektů (obr. 2). Project Builder je vhodný i pro uživatele bez znalostí o platformě Eplan.

Jednodušší znamená lepší

Dieter Pesch, vedoucí úseku řízení výrobků a vývoje ve firmě Eplan, vysvětluje: „Vyvinuli jsme řešení, které se vyznačuje mimořádně snadným ovládáním a zároveň má velmi inovativní funkce.“ Hlavní výhodou aplikace je její jednoduchost. Mechatronická pravidla a konfigurační rozhraní lze vytvořit jednoduše a rychle, bez znalostí vyššího programovacího jazyka. Další odborné znalosti použití externího softwaru, např. znalosti aplikace Excel nebo jazyků VBA a HTML, nejsou nutné. Stačí jen základní zkušenosti z oblasti tvorby maker.

Makra pro stanovení pravidel

Jako základ pro vytváření pravidel slouží makra – existující vzorové projekty. K tomu se používá jednoduchá technika proměnných a logické operátory, např. pro generování dílčích funkcí obvodu, tzv. minikonfigurace, nebo pro kompletní projekty s různými va­riantami či bez nich. Přitom nehraje vůbec žádnou roli, zda jsou schémata zapojení uspořádána podle funkčních struktur, nebo vytvořena ze specificky výrobního pohledu. Eplan Cogineer spolupracuje s každým uživatelem přesně tak, jak je zvyklý, a nevyžaduje změnu způsobu projektování.

Příklad z praxe

Dobrým příkladem může být řízení motoru (obr. 3). Při klasickém projektování se kompletní řídicí systém vloží buď manuálně jako makro, nebo se zkopíruje a vloží ze vzorového projektu pomocí funkcí kopírovat vložit. Uživatel poté podle výpočtů ručně upraví všechny informace specifické pro příslušný projekt, data konstrukčních částí a průřezy vodičů. Jde o náročné pracovní kroky, při nichž lze snadno udělat chybu, jestliže se na něco zapomene.

Eplan Cogineer nabízí pro řízení motoru minikonfigurátor. Ve velmi jednoduchém uživatelském rozhraní uživatel vybere všechny důležité parametry a Eplan Cogineer poté vygeneruje správný řídicí systém, který se objeví ve schématu zapojení. Uživatel se již nemusí trápit výběrem spouštěče motoru nebo dimenzováním kabelů. Obojí za něj udělá nový software na základě uložených pravidel. Zbývající dokumentace už může být tvořena klasickým způsobem. Konfigurační rozhraní pro řízení motoru vzniká podle stanovených pravidel. Změní-li se tato pravidla, změní se na pozadí automaticky také konfigurační rozhraní. Eplan Cogineer se tak sám přizpůsobí požadovanému způsobu práce.

Software Eplan Cogineer je však rovněž schopen vytvořit jediným stisknutím tlačítka kompletní projektovou dokumentaci. Na příkladu na obr. 4 se kompletní dokumentace brusky vygeneruje na základě všech možných volitelných variant stroje, protože v aplikaci Eplan Cogineer jsou již veškeré detaily uloženy.

I pracovníci bez znalostí aplikací od firmy Eplan tak mohou pomocí nástroje Project Builder ze softwaru Eplan Cogineer např. ve fázi zpracování nabídky vytvořit podrobnou předběžnou dokumentaci stroje nebo zařízení. Nabídka působí výrazně lepším dojmem a odlišuje se od nabídek konkurence.

Podpora norem a standardů

Eplan Cogineer nabízí absolutní konzistenci dat od strukturování výrobků až po konkrétní realizaci projektu a je pomocníkem při dodržování norem a standardů. Tím je zajištěna nejvyšší možná přesnost dokumentace a maximální účinnost projektových prací. Uživatel profituje ze dvou rozhodujících výhod. Zaprvé z bezchybné realizace stanovených pravidel a struktur, a tím i vysoké kvality výsledku konfigurace, a zadruhé z toho, že za stejnou dobu lze vytvořit podstatně více projektů, než jak tomu bývalo pomocí kopírování a vkládání stránek a maker.

Rychlé výsledky

První projekt je také díky intuitivně ovládanému rozhraní vytvořen během velmi krátké doby. Eplan Cogineer je totiž velmi jednoduchý automatizační nástroj pro vytváření projektů jak pro příležitostné, tak i pro pokročilé uživatele. Bez ohledu na to, zda jsou stroje a zařízení strukturovány podle funkčních aspektů, nebo hierarchicky uspořádány způsobem specifickým pro dané zařízení. Také co se týče zvolené pracovní metodiky, po­užívá tento software modulární konfigurační postupy: podle potřeby lze kombinovat smíšené klasické pracovní metody a konfigurace např. s manuálními a konfigurovatelnými dílčími projekty.

Eplan Cogineer je vhodný k použití ve firmách všech velikostí i všech oborů, ať jde o výrobce strojů či zařízení, poskytovatele služeb, nebo dodavatele energií. Tento software se stane pro každého uživatele univerzálním automatizačním nástrojem, který mu uspoří čas a zvýší kvalitu při projektování. Software je kompletně integrován do rozhraní platformy Eplan a od 1. května 2017 bude k dispozici pro licence systému Eplan Electric P8 od stupně konfigurace Select.

Závěr

„Stoprocentní konzistence dat od návrhu až po konstrukci umožňuje našim uživatelům přesnou realizaci zákaznicky orientovaných projektů pomocí softwaru Eplan Cogineer v této oblasti bez jakékoliv ztráty času,“ rekapituluje výhody Dieter Pesch, „a to zcela nezávisle na lidech, již se na procesu podílejí.“ Vše je centrálně uloženo a vše lze kdykoliv vyvolat. Výsledek: řešení pro každého, které potěší a zároveň ušetří čas i peníze.

(EPLAN Software & Services)

Obr. 1. Eplan Cogineer – nové řešení pro automatizaci projektových prací plně integrované do platformy Eplan

Obr. 2. Funkční oblast Project Builder v aplikaci Eplan Cogineer se odvíjí od normy nástroje Designer

Obr. 3. Prostřednictvím minikonfigurátorů, zde na příkladu řízení motoru, vybere uživatel odpovídající parametry a Eplan Cogineer vygeneruje správný řídicí systém

Obr. 4. U projektu brusky se zobrazuje kompletnifunkčni struktura a uplnou projektovoudokumentaci lze vytvořit jedinym stisknutim tlačitkana zakladě všech možnych variant stroje

Výhody systému Eplan Cogineer:

  • snadná konfigurace a přechod k automatizaci inženýrských prací,
  • zvýšení kvality projektové dokumentace,
  • velmi rychlá a snadná implementace,
  • plná automatizace, bez nutnosti znalosti programování,
  • jednoduché ovládání a rychlé osvojení,
  • kompletní integrace do platformy Eplan.