Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Eplan a Rittal na veletrhu Amper 2017: výroba rozváděčů podle konceptu průmysl 4.0

Praktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, kterému se během veletrhu Amper 2017 budou věnovat společnosti Eplan a Rittal. Obě firmy společně představí, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují vědět pro co největší využití síťových inženýrských řešení a digitálních dat. Důraz bude především kladen na přímý a dlouhodobý přínos řešení – zcela v souladu s filozofií obou společností. Ve společném stánku bude představena možnost vývoje rozváděčů od návrhu až po výrobu podle konceptu průmysl 4.0. Veletržní expozice bude rovněž doplněna mnoha produkty a softwarovými nástroji, jako jsou např. chladicí jednotka Blue e+, nabídka Rittal Automation Systems, EPLAN Smart Wiring, EPLAN Data Portal a nový systém chlazení pro malé a střední IT rozváděče v průmyslu. 

Stejně jako strojírenství, i výroba řídicích a distribučních rozváděčů čelí výzvám, mezi které patří neustálé zvyšování produktivity, systematicky vytvářené inovace a výroba a dodávky výrobků pod stále větším časovým a finančním tlakem. Příležitosti, které se otevřely díky digitalizaci procesů end-to-end v souladu s průmyslovým internetem věcí (průmysl 4.0), jsou stále zřejmější. Na veletrhu Amper 2017 firmy Eplan a Rittal společně předvedou potenciální výhody svých řešení.

Na jednom místě budou prezentovány možnosti, jejichž přidanou hodnotou je integrovaná digitalizace celého procesu návrhu rozváděčů. Demonstrována bude inteligentní interakce softwaru, dat a konfiguračních řešení nabízených společnostmi Rittal a Eplan, což pomůže objasnit, jak jednotlivé nástroje fungují společně a tím posilují účinnost inženýrských procesů. Eplan představí inovativní řešení pro zvýšení efektivity během procesu vývoje výrobku. Ústředními body budou novinky platformy Eplan 2.6 a Eplan Smart Wiring, dále systémy jako Eplan Electric P8, Eplan Pro Panel, integrace tepelného návrhu (Thermal Design Integration), Rittal Power Engineering a Rittal Therm a také portály pro data CAD/CAE (Eplan Data Portal, PARTcommunity). Opomenuty rovněž nebudou ani digitální nástroje pro výběr správných komponent.

Automatizace pro výrobu rozváděčů

Naživo si návštěvníci budou moci vyzkoušet produkty z nabídky Rittal Automation Systems, jako jsou obráběcí centrum Perforex BC, poloautomaty pro úpravu vodičů a ruční nářadí. Prezentován bude i softwarový nástroj Eplan Smart Wiring, usnadňující práci při zapojování přístrojů na montážní desky.

Nové systémy pro mnohem větší produktivitu

Kromě toho bude Rittal vystavovat mnoho inovativních produktů, které z pohledu uživatele spoří čas, náklady a energii a usnadňují montáž i realizaci komunikačních řešení spojených s požadavky průmyslu 4.0.

Mezi produkty speciálně vyvinutými s ohledem na úspory energie patří nová tzv. systémová svítidla, tj. svítidla určená speciálně pro systémové rozváděčové skříně, která díky použitým vysoce výkonným LED poskytují pro osvětlení rozváděčových skříní světelný tok až 1 200 lm. Nabízejí také pohodlné připojení a možnosti montáže a inovativní detaily jako Fresnelovy čočky. Během veletrhu budou představeny nové, menší typy se světelným tokem 600 lm pro použití v systémových rozváděčových skříních, jako je TS 8, a se světelným tokem 400 lm pro použití v kompaktních skříních, např. AE.

Další představovanou novinkou bude nová generace chladicích jednotek Blue e+. Jednou z jejich vlastností je, že spotřebovávají až o 75 % méně energie ve srovnání s běžnými výrobky. V budoucnu bude možné tyto jednotky vybavit novým komunikačním rozhraním připraveným pro koncept průmysl 4.0. To otevírá nové možnosti pro snižování provozních nákladů, včetně správy majetku, monitorování stavu a prediktivní údržbu.

Rittal rovněž rozšiřuje svou nabídku produktů pro efektivní řízení chlazení, a to o novou generaci střešních ventilátorů, které vynikají vyšším aerodynamickým výkonem – až 1 000 m3/h. Nová řada ventilátorů je také velmi flexibilní, usnadňuje instalaci a stupeň krytí splňuje požadavky kategorie IP55. Navíc metoda elektronické komutace (EC) uživateli zaručuje realizaci energeticky úsporného a vysoce efektivního řízení klimatu v rozváděčích.

Realizace infrastruktury IT nikdy nebyla tak snadná

Digitalizace procesů vytváří obrovské objemy vysoce citlivých dat. Dokonce i malé a střední firmy, jejichž infrastruktura IT se skládá z pouhých tří nebo čtyř racků, vyžadují prostředí, které kombinuje snadnou instalaci s nákladově efektivním a bezporuchovým provozem. Na veletrhu se tak návštěvníci budou moci seznámit s racky TS IT, chladicími jednotkami IT a datovými mikrocentry. 

(Rittal Czech, s. r. o.)

Obr. 1. Ve společném stánku Eplan a Rittal bude představena možnost vývoje rozváděčů od návrhu až po výrobu podle konceptu průmyslu 4.0

Obr. 2. Veletržní expozice bude rovněž doplněna softwarovými nástroji, jako je EPLAN Smart Wiring, a produktů např. v podobě řešení chlazení pro malé a střední průmyslové a IT rozváděče