Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

EngyCal – přesné a spolehlivé měření tepla

EngyCal jsou měřidla tepla od firmy Endress+Hauser určená pro použití v průmyslu i v komunálních teplárenských sítích. Měří teplo i chlad v systémech s kapalným teplonosným médiem (varianta RH33) nebo párou (varianta RS33). Článek popisuje jejich vlastnosti a přednosti při použití v praxi.
 
Který podnik by nechtěl snižovat náklady? Některé výrobní firmy šetří omezováním investic, ale ty, kterým záleží na budoucím rozvoji, raději investují do úspor. Investice do měření tepla se vyplatí, protože umožní efektivněji využívat teplonosná média, a tím snižovat provozní náklady. Doba návratnosti takové investice může být překvapivě krátká.
 
Měřiče tepla EngyCal® RH33 pro kapalná teplonosná média a EngyCal® RS33 pro páru měří teplo při výrobě tepla nebo chladu, při výrobě páry a v distribučních sítích tepla. Najdou uplatnění v komunálních teplárenských sítích, při vytápění a chlazení velkých budov i v průmyslu. Měřidlo RH33 je možné použít jako stanovené měřidlo pro měření v obchodním styku. Měřidlo RS33 je vhodné také pro měření páry určené k čištění a sterilizaci v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
 

EngyCal RH33

 
EngyCal RH33 je měřidlo určené k měření tepla předaného kapalinami: vodou, směsí vody a glykolu nebo olejem. Na základě měřených veličin průtoku a rozdílu teplot v přiváděcím a vratném potrubí (obr. 1) velmi přesně počítá entalpii, tepelný výkon, hustotu a objemový průtok. Pro dosažení velké přesnosti měření, zvláště u chladicích soustav, je klíčové zejména velmi přesné měření rozdílu teplot v přiváděcím a vratném potrubí. Používají se kalibrované a elektronicky spárované snímače teploty. Díky elektronickému párování prostřednictvím Callendar Van Dusenových koeficientů je možné v případě potřeby vyměnit pouze jeden snímač (a to i při fakturačním měření) a není nutné používat fyzicky spárované dvojice snímačů. To významně spoří náklady.
 
Snímač má certifikát MID MI-004 a lze jej použít pro fakturační měření ve všech státech Evropské unie a v přidružených státech.
 

EngyCal RS33

 
EngyCal RS33 se používá u systémů se sytou nebo přehřátou párou. Na základě měřených veličin průtoku, teploty a tlaku (obr. 2) počítá entalpii, tepelný tok, hustotu a hmotnostní průtok. Výpočty se provádějí ve shodě s normami ČSN EN 1434 (Měřidla tepla) a IAPWS-IF 97 (International Association for The Properties of Water and Steam). Při měření průtoku průtokoměrem se škrticím prvkem lze pro zvýšení přesnosti použít plnou kompenzaci tlaku a iterační výpočet podle ISO 5167. Dodatečné zabezpečení poskytuje alarm mokré páry.
 

Záznam měřených hodnot, událostí a alarmů

 
Měřidla EngyCal mají vestavěn záznamník měřených hodnot a záznamník událostí. Naměřené hodnoty se ukládají do paměti v požadovaném formátu protokolu (den, měsíc, rok, datum fakturace). Tento záznamník spolu se záznamníkem událostí a počítadlem, které podle zadaného tarifu počítá spotřebu přímo v peněžních jednotkách, přispívají k transparentnosti celého procesu měření a umožňují měřidla přímo využít pro fakturaci.
 
Nástroj Field Data Manager Software pomáhá vybrat uložené protokoly o měření, záznamy událostí a alarmů nebo údaje o konfiguraci měřidla a přenést je v zabezpečené formě do databáze SQL.
 

Otevřenost a možnosti integrace

 
Jestliže je měřidlo připojeno k Ethernetu, lze z něho prostřednictvím vestavěného webového serveru kdykoliv číst záznam naměřených hodnot, vypočítaných hodnot a údaje o přístroji (např. jeho sériové číslo). Není k tomu třeba žádný další dodatečný software. K dispozici jsou také měřidla s rozhraním pro Modbus RTU, Modbus/TCP nebo M-Bus. Díky tomu lze měřidlo snadno integrovat do řídicího nebo informačního systému závodu, budovy nebo teplárenského sítě.
 

Snadné ovládání a flexibilita

 
Měřidla tepla pro použití v platebním styku jsou zpravidla dodávána předem naprogramovaná. Měřidla jsou vybavena vestavěným záznamníkem kalibrací, díky němuž lze vlastní měřidlo v provozu snadno vyměnit za nové. Ke komunikaci s měřidlem v provozu při jeho nastavení je určen několikařádkový podsvětlený LCD a tři tlačítka. Obsluha si může vybrat jazyk, ve kterém bude s měřidlem komunikovat. Poruchu přístroj signalizuje změnou barvy podsvětlení displeje. Přístroj lze na místě nastavit tlačítky, ale také pohodlněji prostřednictvím rozhraní USB a nástroje FieldCare.
 

Přednosti pro použití v průmyslu

 
Konstruktéři měřidla brali v úvahu požadavky na zařízení určené k provozu v podmínkách průmyslové výroby. Univerzální vstupy jsou vhodné pro připojení i napájení všech běžných průmyslových snímačů průtoku, tlaku a teploty. Pro měření průtoku využívá měřidlo proudový (4 až 20 mA) nebo pulzní (do 12,5 kHz) vstup, pro měření tlaku a teploty proudové vstupy (4 až 20 mA) a vstupy pro odporové snímače teploty (Pt100, Pt500, Pt1000). Měřidlo je dále vybaveno dvěma digitálními vstupy, které lze využít např. pro vynulování čítače.
 
Měřidlo kompaktního tvaru s plastovým krytem je dodáváno ve variantách pro montáž na zeď (s krytím IP66), do panelu (IP65 z čelní strany, jinak IP20) nebo na lištu DIN (pro montáž do rozváděče je měřidlo dodáváno s krytím IP20).
 

Další informace

 
Podrobnější informace o měřidlech jsou k dispozici na webových stránkách produktů www.products.endress.com/RH33 a www.products.endress.com/RS33 nebo v českém zastoupení společnosti Endress+Hauser (kontakt viz poslední strana obálky).
(Endress+Hauser)
 
Obr. 1. Měření tepla v soustavách s kapalným teplonosným médiem
Obr. 2. Měření tepla v soustavách se sytou nebo přehřátou párou