Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Energeticky úsporné motory třídy účinnosti IE3 od společnosti NORD

Společnost Nord vyvinula nové motory třídy účinnosti IE3 podle IEC 60034-30. Především díky použití jiných konstrukčních materiálů než u řady IE2 docílí tyto motory 10% zvýšení výkonu v porovnání s motory třídy účinnosti IE2.
 
Použití mědi jako materiálu pro klecové vinutí místo hliníku vede u těchto motorů k podstatnému snížení ztrát. Měrná vodivost mědi je větší než měrná vodivost hliníku. Z toho vyplývají následující rozdíly ve srovnání s hliníkovým rotorem: skluz motoru, který je úměrný ztrátám v rotoru, je podstatně menší, momentová křivka v pracovní oblasti je podstatně strmější, momentu zvratu je dosahováno s menším skluzem a záběrný moment, rovněž úměrný ztrátám v rotoru, je nižší.
 
Ve srovnání s motory s hliníkovým klecovým vinutím je v energeticky účinných motorech s měděným rotorem, jako jsou motory IE3, nutné pouze mírné zvýšení, nebo dokonce není nutné žádné zvýšení množství železa. Naproti tomu použití mědi místo hliníku nestačí. Důležitými prvky při vypracovávání návrhu motoru jsou i plechy s menšími magnetickými ztrátami, použití vodičů vinutí větších průřezů, optimalizace magnetického toku ve vinutí a menší jádra vinutí. Dalšího zvýšení účinnosti lze dosáhnout použitím permanentních magnetů a měničů frekvence.
 
NORD – Poháněcí technika, s. r. o., tel. +420 222 287 222, info@nord-cz.com, www.nord.com