Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Energetický projekt roku s regulátory Siemens

Energetický projekt roku s regulátory Siemens

Společnost Siemens se prostřednictvím dodávky ekvitermních regulátorů řady Albatros podílela na realizaci projektu energetické revitalizace Zimního stadionu v Mostě, který získal prestižní ocenění Energetický projekt roku 2006. Ve stejnojmenné soutěži pořádané společností ABF, a. s., jsou oceňovány projekty významně přispívající ke zlepšení životního prostředí. Projekt energetické revitalizace Zimního stadionu v Mostě byl realizován metodou Energy Performance Contracting (EPC), jejíž podstatou je splácení počáteční investice po dobu několika let z dosažených úspor energie, přičemž poskytovatel služby EPC za tyto úspory ručí. Energetickou revitalizaci Zimního stadionu v Mostě investičně zajistila firma Středisko pro úspory energie, spol. s r. o., technické řešení navrhla, vyprojektovala a realizovala firma Ekoregula, s. r. o.

Společnost Siemens dodala ekvitermní regulátory Albatros pro řešení regulace teplé vody. Nejzajímavějším prvkem v areálu zimního stadionu je využití odpadního tepla ze zařízení pro chlazení ledové plochy s využitím tepelného čerpadla. Výsledkem projektu je úspora spotřeby energie více než 25 % za rok; to představuje roční snížení provozních nákladů přibližně o 300 000 korun.

Firma Siemens se soutěže Energetický projekt roku zúčastnila v roce 2006, kdy získala jedno z hlavních ocenění za realizaci energetické revitalizace areálu Psychiatrické léčebny Kosmonosy. Také tento projekt byl řešen při využití metody Energy Performance Contracting.

(ed)