Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Energetické úspory posilují poptávku po nízkonapěťových motorech

Společnosti Frost & Sullivan (www.motors.frost.com) zveřejnila studii trhu s nízkonapěťovými střídavými motory o výkonech v jednotkách a desítkách kilowattů. V roce 2009 měl tento trh v Evropě objem 2, 273 miliardy amerických dolarů a v roce 2016 by měl přesáhnout tři miliardy dolarů. Studie se dotazovala koncových spotřebitelů především z oblastí chemického a petrochemického průmyslu, energetiky, vodárenství, papírenského průmyslu, vytápění, klimatizace, automobilového průmyslu a průmyslu dopravní techniky, potravinářství a z dalších oborů.
 
Stále větší důraz je kladen na energeticky úsporné motory. Hybatelem poptávky jsou zejména nové regulatorní požadavky, rozdělující motory do tříd energetické účinnosti a vyžadující využívat jen energeticky úsporné motory. Stejně důležitá je ale také snaha použitím úsporných motorů ušetřit náklady na elektrickou energii.
 
Jde ovšem o oblast trhu citlivou na ceny, konstatuje studie. Mnozí uživatelé si vybírají motory s co nejnižší cenou a tento tlak brání výrobcům používat nejlepší techniku a komponenty pro dosažení energetických úspor. Výsledný produkt je tedy vždy kompromisem mezi cenou a technickou úrovní.
 
Na trhu mají konkurenční výhodu ti výrobci, kteří ke svým výrobkům nabízejí i kompletní technický servis. Pružná výroba umožňuje výrobcům reagovat na individuální požadavky zákazníků při zachování nízké cenové úrovně a krátkých dodacích lhůt a vyrábět se ziskem i při výkyvech poptávky.

(Bk)