Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Endress+Hauser otevírá prodejní centra na Středním východě a také v severní Africe

Založením dvou nových prodejních cen­ter začátkem roku 2014 posiluje společnost Endress+Hauser (E+H) své působení na tr­zích Středního východu a severní Afriky. Dvě desítky let byla společnost Endress+Hauser zastupována ve Spojených arabských emirá­tech (SAE) místní firmou Descon Automa­tion Control Systems. Pro optimální pod­poru zákazníků na Arabském poloostrově nyní Endress+Hauser integruje služby fir­my Descon do vlastní prodejní organizace. Společnost E+H tedy v současnosti působí na tomto trhu prostřednictvím dvou kance­láří, jedna je v Abú Dhabi (přibližně dvacet zaměstnanců) a druhá v Dubaji (asi 30 za­městnanců). Slibné vyhlídky pro pokročilou měřicí a automatizační techniku se v SAE otevírají díky značným investicím do rop­ného a plynárenského odvětví a do rozvo­je veřejné infrastruktury (odslaňování moř­ské vody, zásobníky vody, elektrárny). Nová prodejní centra jsou vybavena tak, aby moh­la poskytovat také servis a inženýrské a pro­jektové služby. Ředitelem prodejních center Endress+Hauser v SAE bude Jens Winkel­mann (47 let), inženýr v oboru měřicí a řídi­cí techniky, který pro E+H pracuje šestnáct let, z toho posledních pět let právě v Dubaji.

 
Druhé prodejní centrum společnost ote­vírá v Alžírsku. Tým pěti lidí, vedený ředi­telem Chafikem Amriou, se stará o zákazníky především z ropného a plynárenského odvětví. E+H očekává růst svého podnikání v Alžírsku. O některé zákazníky v této zemi se bude i nadále starat dlouholetý zástupce firmy E+H, firma Symes, sídlící ve měs­tě Annaba.
 
Společnost Endress+Hauser, zaměstná­vající po celém světě více než 10 000 lidí, dosáhla v roce 2012 čistých tržeb 1,7 mld. eur.

(ev)