Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Endress+Hauser na veletrhu Interkama+ 2005

číslo 7/2005

Endress+Hauser na veletrhu Interkama+ 2005

Automatizační technika má stále větší význam jako klíč k hospodárné výrobě. Platí to pro strojírenský, elektrotechnický a polovodičový průmysl i další obory s nespojitou výrobou stejně jako pro chemické továrny, rafinerie, elektrárny a teplárny, čistírny odpadních vod, mlékárny, pivovary, cementárny, papírny a další podniky s především spojitými technologickými procesy. Výrazným trendem poslední doby přitom je postupné mizení dříve výrazného rozhraní mezi automatizační technikou pro nespojitou výrobu a pro spojité technologické procesy. S tím roste poptávka uživatelů po komplexních hybridních automatizačních řešeních, která jsou ovšem realizovatelná pouze v těsné spolupráci dodavatelů automatizační techniky z obou oblastí, nespojité i spojité.

Naznačené změny v chování uživatelů i dodavatelů automatizační techniky mají odezvu také na veletržní scéně, národní i mezinárodní. Velmi zřetelně reagovala veletržní společnost Deutsche Messe AG, která v roce 2004 poprvé zařadila do svazku odborných veletrhů konaných v rámci Hannover Messe – nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu na světě – tradiční největší světovou veletržní přehlídku techniky pro řízení spojitých technologických procesů Interkama, dříve po mnoho let samostatně konanou v Düsseldorfu.

Obr. 1.

Obr. 1. Stánek Endress+Hauser Group na veletrhu Interkama+ 2005

V současné době již lze říci, že novinka označená Interkama+ se v Hannoveru ujala. Veletrh Interkama+ 2005 a odborný veletrh automatizace nespojitých výrob Factory Automation, v Hannoveru tradiční, letos při Hannover Messe ve dnech 11. až 15. dubna za účasti 1 145 vystavovatelů na výstavní ploše 51 987 m2 společně představily současnou nabídku ve všech hlavních oblastech průmyslové automatizace.

Strategické body nabídky

Možnost představit v Hannoveru své špičkové výrobky a řešení a zúčastnit se výměny odborných informací mezi specialisty v oboru průmyslové automatizace z celého světa využila i společnost Endress+Hauser Group. Ve svém stánku o ploše 700 m2, umístěném v centru veletrhu Interkama+ 2005, v hale 7 (obr. 1), předvedla návštěvníkům tři strategické body činnosti skupiny. Jsou jimi:

  • robustní průmyslové měřicí přístroje pro měření převážné většiny technologických veličin, jako např. polohy hladiny, průtoku, tlaku, obsahu nádrží a teploty, spolu s analytickou technikou a zapisovači, a to včetně provedení pro finální výrobce (OEM),

  • technické služby od kalibrací přístrojů, přes jejich uvedení do provozu až po údržbu a odborný servis, včetně systému webové podpory W@M™,

  • kompletní automatizační řešení založená na moderních metodách správy výrobních prostředků (asset management) při použití např. softwaru pro parametrizaci, konfigurování, diagnostiku a optimalizaci chování inteligentních provozních přístrojů FieldCare®, založeném na metodě FDT/DMT.

Obr. 2.

Obr. 2. Kapacitní hladinoměr Liquicap T FMI21

Dále byla na zvláštní výstavní ploše hned vedle hlavního stánku předvedena inovovaná logistická řešení s názvem Inventory Control (správa zásob), určená k optimalizaci skladovacích a expedičních procesů.

Novinky ve výrobním programu

Veletrhu Interkama+ 2005 využila skupina Endress+Hauser také k tomu, aby uvedla na trh dílčí inovace, ale i úplné novinky v oborech měření hladiny, průtoku, tlaku a teploty, analýzy kapalin a registrace měřených hodnot. Tři z novinek zde budou stručně představeny.

Hladinoměr Liquicap T FMI21 je nový, cenově výhodný kapacitní snímač hladiny se dvěma elektrodami pro spojité měření polohy hladiny vodivých kapalin v rozsahu od 150 do 2 500 mm při teplotě od –40 do +100 °C (obr. 2). Výrobce zhotoví elektrody v délce podle objednávky a uživatel již nemusí při uvádění přístroje do provozu nic seřizovat. Současně uživatel sám může nástroji ze zvláštní sady elektrody kdykoliv zkrátit; to znamená menší počet náhradních dílů ve skladu. Přístroj lze použít při práci s agresivními kapalinami, kyselinami i louhy (mezi nabízenými korozivzdornými materiály jsou např. uhlíková vlákna). Pracuje spolehlivě bez ohledu na materiál (plast, ocel, beton) i tvar nádrže (válcový svislý i vodorovný, kulový atd.).

Pro analýzu kapalin je určen Liquiline M CM42, nový dvoudrátový převodník pH, vodivosti a koncentrace kyslíku s návodným uživatelským rozhraním komunikujícím prostřednictvím menu v otevřené řeči přes displej se znaky výšky 28 mm (obr. 3). Ve spojení s nedávnou novinkou, digitálním snímačem pH typu Memosens také od společnosti Endress+Hauser, představuje Liquiline M nejmodernější systém pro měření pH, který je v současné době na trhu.

Obr. 3.

Obr. 3. Dvoudrátový převodník pH, vodivosti a koncentrace kyslíku Liquiline M CM42 v provedení z ušlechtilé oceli

Nový obrazovkový zapisovač Ecograph T nabízí vedle různých způsobů zobrazení naměřených údajů, grafických i digitálních, také moderní způsob ukládání dat na paměťovou kartu typu Compact Flash (obr. 4). Svým kompaktním provedením se zástavbovou hloubkou pouhých 175 mm je vhodný i do těch nejmenších ovládacích panelů. Podrobněji je popsán ve zvláštním článku na str. 26.

Mezi exponáty ve stánku skupiny Endress+Hauser bylo možné najít také některá sice ne zcela nová, ale zato unikátní zařízení. Mezi nimi poutaly pozornost např. tyto provozní přístroje pro bezpečnostní účely, navržené a vyrobené mj. v souladu s požadavky normy IEC 61508:

  • snímače tlaku Cerabar S/Deltabar S s vestavěným paměťovým čipem HistoROM®/M-DAT (zajišťuje SIL 2) a s keramický čidlem Ceraphire, umožňujícím měřit při teplotě média až 150 °C,

  • tlakové a teplotní spínače (Ceraphant T, Thermophant T; pro SIL 2),

  • kompaktní radiometrický převodník Gammapilot M FMG60, moderní multifunkční měřicí systém použitelný ke spojitému i limitnímu (na přání SIL 2) měření polohy hladiny, měření hustoty a měření polohy mezihladiny.

Trendy v automatizaci a Endress+Hauser

Automatizační technika se neustále vyvíjí. Ve středu pozornosti jsou v současné době především zařízení a metody pro přenos dat v průmyslu a otevřené standardy. Tyto trendy, spolu s již zmíněným stíráním hranic mezi automatizací nespojité výroby a spojitých procesů, se odrazily i v nabídce vystavovatelů na hannoverském veletrhu.

Obr. 4.

Obr. 4. Obrazovkový zapisovač Ecograph T

Pro skupinu Endress+Hauser jsou důležitá ta průmyslová odvětví a podniky, v nichž jsou reálná smíšená řešení – např. závody potravinářského a farmaceutického průmyslu s výrobními a balicími zařízeními umístěnými v jedné lokalitě. Zejména v těchto závodech najdou uplatnění její systémově řešené snímače a převodníky technologických veličin.

Současně všude v průmyslu roste význam systémů pro správu výrobních prostředků. Dokonale propracované softwarové nástroje poprvé umožňují efektivně navrhovat téměř libovolně složité automatizované řídicí systémy, bod po bodu je na dálku parametrizovat a při provozu v reálném čase sledovat stav řídicího i řízeného zařízení. Zde skupina nabízí nástroj FieldCare.

A to, že tíhu komunikace v moderních automatizovaných provozech nesou digitální sběrnice Ethernet, Profibus a Foundation Fieldbus, které skupina plně podporuje, už vlastně není žádná novinka.

Význam veletrhu Interkama+

Pro skupinu Endress+Hauser jako dodavatele komplexních řešení pro automatizaci průmyslových technologických procesů Interkama je i nadále bude vůbec nejvýznamnějším veletrhem. Představitelé skupiny byli letos s celým průběhem veletrhu vesměs velmi spokojeni a jsou přesvědčeni o tom, že přesun veletrhu Interkama z Düsseldorfu do Hannoveru, uskutečněný v roce 2004, byl tím správným krokem ve správnou dobu. Kombinace odborných veletrhů Factory Automation a Interkama+ pod střechou Hannover Messe, která soustředila na jedno místo úplnou nabídku automatizační techniky pro průmysl, přinesla skupině Endress+Hauser výrazný nárůst počtu návštěvníků jejích expozic, a to bez poklesu kvality kontaktů. Cestu na hannoverský veletrh našli např. i uživatelé z chemického průmyslu. Slovy Kurta Johannsena, jednatele společnosti Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG, Weil am Rhein: „Jako součásti veletrhu Hannover Messe 2005 se veletrhu Interkama s konečnou platností podařilo najít to správné zaměření a místo konání. Integrace oboru automatizace procesů do konceptu hannoverského průmyslového veletrhu se zdařila. Vynikající byly letos především kvalita a mezinárodní charakter navázaných kontaktů.„

(Endress+Hauser Czech)

Endress+Hauser s. r. o.
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4
tel.: 241 080 450
fax: 241 080 460
e-mail: info@cz.endress.com
http://www.endress.com